25η Επέτειος Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο

Η Πατριαρχική Θεολογική Ακαδημία Τορόντο λειτουργεί επιτυχώς για είκοσι πέντε (25) χρόνια. Έχει τετραετές πρόγραμμα θεολογικών σπουδών και είναι συμβεβλημένη με το πανεπιστήμιο St. Paul της Ottawa. Το πτυχίο της αναγνωρίζεται από όλες τις θεολογικές σχολές και τα πανεπιστήμια.

Μέχρι τώρα απεφοίτησαν από την Θεολογική Ακαδημία Τορόντο πενήντα εννέα (59) φοιτητές. Εξ αυτών χειροτονήθηκαν τριάντα τέσσερις (34) και υπηρετούν τις Κοινότητές μας στον Καναδά. Η Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά έχει εβδομήντα οκτώ (78) Κοινότητες εκ των οποίων δέκα έξι (16) είναι ιεραποστολικές, δεν έχουν ιερείς και εξυπηρετούνται από τους πλησιέστερους ιερείς.

Την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου οι Κοινότητες της περιοχής Μείζονος Μοντρεάλ και οι Φιλόπτωχες Αδελφότητες, με επικεφαλής τους Ιερείς, οργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία δείπνο στο Palace Convention Centre το οποίο ορίζει ο κ. Νικόλαος Τσατάς, Άρχων Πρωτονοτάριος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής ήταν ο π. Νικόλαος Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρος ο π. Χαράλαμπος Τζίντης και μέλη αυτής, ο π. Χριστιανός Socosan και ο π. Σπυρίδων Βούτος. Συμποσιάρχης της βραδιάς ήταν ο π. Σπυρίδων Βούτος. Παρεκάθησαν εξακόσιοι πενήντα (650) συνδαιτυμόνες. Ο Άρχων Πρωτονοτάριος κ. Νικόλαος Τσατάς προσέφερε το δείπνο εντελώς δωρεάν και τον ευχαριστούμε θερμά. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι ο εντιμ. Άρχων κ. Ν. Τσατάς προσφέρει το δείπνο αυτό εντελώς δωρεάν κάθε χρόνο.

Επίσημοι προσκεκλημένοι από τα δημαρχεία, την επαρχιακή και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το Ελληνικό Προξενείο ήσαν οι κάτωθι: Κα Μ. Ντέρος, Δημοτική Σύμβουλος-Parc Extension, κα Α. Ρεβελάκη, Δημοτική Σύμβουλος-Chomedey, κα Α. Dib, Δημ. Σύμβουλος-St. Martin, κα Α. Κουτράκης, Κοινοβουλευτική Γραμματέας Υπουργού Τουρισμού και του Υπουργού Ανάπτυξης για το Κεμπέκ, και κα Κατερίνα Βαρβαρήγου, Γενική Πρόξενος Μοντρεάλ.

Επίσης, στο δείπνο έλαβε μέρος το Μοναστήρι της Παρηγορήτισσας με την Γερόντισσα Θέκλα και δώδεκα (12) Μοναχές. Το Μοναστήρι κτίζεται. Ο έρανος πηγαίνει πολύ καλά. Ήδη συγκεντρώθηκαν περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια ($2.000.000). Η Ι. Αρχιεπισκοπή μας θα δώσει για τον σκοπό αυτό ένα εκατομμύριο δολάρια ($1.000.000).

Μίλησαν ο γιατρός κ. Ορέστης Τσούκας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γιος του προέδρου της ΕΚΜΜ γιατρού κ. Γεωργίου Τσούκα, ο οποίος δεν μπόρεσε να προσέλθει λόγω ασθενείας, η κα Ζωή Βερούτη, πρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβoυλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά και η Εντιμ. Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοντρεάλ κα Κατερίνα Βαρβαρήγου. Τελευταίος μίλησε ο Αρχιεπ. Σωτήριος και αναφέρθηκε στην πορεία της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Διεβίβασε προς όλους την αγάπη, τις ευχές και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και είπε χαρακτηριστικά, ότι ο Παναγιώτατος μίλησε το καλοκαίρι στην Ίμβρο, όπου ήταν και ο Αρχιεπ. Σωτήριος, με τα θερμότερα λόγια για την θαυμάσια ιστορική πορεία της Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο.

Ο Αρχιεπ. Σωτήριος ανεκοίνωσε, ότι ήδη υπάρχει προικοδοτικό ταμείο για την Θεολογική μας Ακαδημία το οποίο έχει δέκα εκατομμύρια δολάρια ($10.000.000), χρειάζεται όμως να συγκεντρωθούν άλλα πέντε εκατομμύρια δολάρια ($5.000.000), ώστε η Θεολογική Ακαδημία να είναι αυτάρκης και να μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της στο διηνεκές χωρίς οικονομικά προβλήματα. Τούτο βέβαια, είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπ. Σωτήριος, γίνεται δυνατό διότι διδάσκουν εντελώς δωρεάν οι Ιερείς μας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πτυχίο μαγίστορος και είναι διορισμένοι Ιερείς σε Κοινότητες της περιοχής μείζονος Τορόντο ή και περιχώρων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του δείπνου υπήρξε αρίστη μουσική, την οποία προσέφερε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης κ. Βασίλειος Γαλάτης εντελώς δωρεάν, προβάλλοντας εκκλησιαστικά και πατριωτικά άσματα. Ο κ. Γαλάτης προσφέρει αφιλοκερδώς τις μουσικές του υπηρεσίες στις εκδηλώσεις της Θεολογικής μας Ακαδημίας στο Μοντρεάλ.

Πανευτυχείς ήσαν όλοι και ιδιαίτερα οι οργανωτές και ο Αρχιεπ. Σωτήριος. Τα καθαρά έσοδα από το δείπνο και από το λεύκωμα θα ξεπεράσουν τις εξήντα χιλιάδες δολάρια ($60.000).

Ο Αρχιεπ. Σωτήριος ευχαρίστησε τους συνδαιτυμόνες, τους δωρητές, τους οργανωτές, τον Άρχοντα N. Τσατά και ιδιαίτερα τους καθηγητές της Θεολογικής μας Ακαδημίας και δοξολόγησε τον Θεό για την μεγάλη ευλογία της Θεολογικής μας Ακαδημίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
7 Nοεμβρίου 2023

Twenty-fifth Anniversary of the Toronto Theological Academy

The Patriarchal Theological Orthodox Academy of Toronto has operated successfully for 25 years. It has a four-year university program of Theological Studies and is affiliated with St. Paul’s University in Ottawa. Its bachelor degree is recognized by all theological schools and universities.

Fifty-nine students have graduated from our Theological Academy. Thirty-four of them have been ordained and serve our communities in Canada. The Holy Archdiocese of Canada has 78 communities, 16 of which are missionary (meaning they have no permanent priest and are instead being served by priests who live close by).

On Sunday, November 5, 2023, the communities and Philoptochos chapters of the greater Montreal area, under the guidance of the Priests, organized a luncheon at the Palace Convention Centre, with great success. The luncheon was donated by Mr. Nicholas Tsatas, Archon Protonotarios of the Ecumenical Patriarchate and owner of the Palace Convention Centre. Fr. Nicolas Papageorgiou was the Chairman of the Organizing Committee, Fr. Charalambos Tzintis was Vice Chairman and Frs. Christian Socosan and Spyridon Voutos were committee members. Fr. Voutos was also the Master of Ceremonies at this event. Six hundred and fifty people attended. Archon Protonotarios Tsatas donated the dinner and we thank him wholeheartedly. It must be noted that Archon Tsatas offers this dinner for our Theological Academy every year free of charge.

Official guests from City Hall, the provincial and federal governments, as well as the Greek Consulate, included: Mrs M. Deros, City Councillor of Parc Extension, Mrs A. Revelakis, City Councillor of Chomedey, Mrs Α. Dib, City Councillor of St. Martin, Mrs A. Koutrakis, Parliamentary Secretary to the Minister of Tourism, and Mrs. Katerina Varvarigou, Consul General of Montreal.

Also, Gerontissa Thekla with twelve 12 sisters from the Monastery of Panagia the Comforter were at the dinner. The Monastery is being built with fundraising efforts going very well. Approximately $2,000,000 have already been raised. Our Holy Archdiocese will give $1,000,000 for this purpose.

Speakers were Dr. Orestis Tsoukas, a member of the Board of Directors and son of the President of the HCGM, Dr. Georgios Tsoukas, who could not attend due to illness, Mrs. Zoe Veroutis, President of the Archdiocesan Philoptochos Council of Canada and Consul General Katerina Varvarigou. Archbishop Sotirios spoke at the end about our Theological Academy. He conveyed to all the love and blessings of His All Holiness, the Ecumenical Patriarch, and pointedly said that His All-Holiness spoke this summer at Imvros, where Archbishop Sotirios was, with the greatest words for the extraordinary success of the Theological Academy of Toronto.

Archbishop Sotirios announced that there is already an Endowment Fund for our Theological Academy which has accumilated $10.000.000, but it requires $5.000.000 more. This way our Academy can be self-sufficient and be able to keep operating in the future with no financial problems. Of course this is possible, because our Priests, who have at least a Master’s degree and are assigned to churches in Toronto and the surrounding area, as Archbishop Sotirios said, teach entirely free of charge.

Throughout the dinner there was excellent music of religious and patriotic songs, offered by Mr. B. Galatis to the organizing committee. Mr. Galatis offers his musical skills free of charge at all the events of our Theological Academy in Montreal.

Everyone was very happy and especially the Organizing Committee and Archbishop Sotirios. Net income from the fundraising event and the album will surpass $60,000.

Archbishop Sotirios thanked the guests, the donors, the organizers, Archon Tsatas and especially the Professors of our Theological Academy and gave glory to God for the great blessing that is our Theological Academy.

PRESS RELEASE
From the Office of the G.O. Archdiocese of Canada
November 7, 2023