Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά πρoσέφερε χίλια δολάρια ($1000) για την υποστήριξη της έδρας Thomas C. Zachos στην έρευνα των παθήσεων των Μιτοχονδρίων. Η δωρεά αυτή θα διατεθεί στην πρώτη έδρα για την έρευνα των μιτοχονδρίων στο Τμήμα Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Τορόντο.

Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος εμπνεύστηκε να γίνει αυτή η δωρεά μετά τη συνάντησή του με τον Αθανάσιο (Thomas) Ζάχο στην Αρχιεπισκοπή τον περασμένο μήνα. Ο Αθανάσιος (Thomas) είναι ένας νέος που έχει προσβληθεί από αυτή την σοβαρή ασθένεια και είναι ο εμπνευστής της ίδρυσης της εν λόγω ερευνητικής έδρας στο Πανεπιστήμιο Τορόντο, επικεφαλής της οποίας είναι η καθηγήτρια Ana Andreazza.

Παρά τις καθημερινές προκλήσεις, ο Αθανάσιος (Thomas), εγγονός της πρώην προέδρου του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά, κας Βασιλικής Ζαχαροπούλου, ζει και συμπεριφέρεται με τον πιο υποδειγματικό τρόπο. Η υπομονή, η ταπεινότητα, η αποφασιστικότητα και η εμπιστοσύνη και πίστη του στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι παράδειγμα για όλους. Δεν έχει επιτρέψει η ασθένειά του να τον καθορίζει. Αντίθετα, με την υποστήριξη της οικογένειάς του, ξεκίνησε με ενθουσιασμό να προωθήσει τις τελευταίες ερευνητικές ανακαλύψεις που στόχο έχουν τη θεραπεία, ακόμη και την πρόληψη αυτής της ασθένειας στο μέλλον.

Εκτός από τη συνεισφορά της Αρχιεπισκοπής, το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά έχει απευθυνθεί σε όλα τα Φιλόπτωχα Τμήματα των Κοινοτήτων μας για να υποστηρίξουν την έδρα Thomas C. Zachos στη Μιτοχονδριακή Έρευνα. Καθώς βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό της Γέννησης του Ιησού Χριστού, ας σκεφθούμε να κάνουμε κι εμείς μια δωρεά στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και να βοηθήσουμε τον Θωμά σ’αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία του. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την προσφορά σας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://donate.utoronto.ca/give/show/548

Μαζί με την οικονομική μας υποστήριξη, ας προσευχηθούμε και για τον Θωμά, αλλά και για όλα τα άτομα που πάσχουν από μιτοχονδριακές παθήσεις. Ας εμπνευστούμε από τον Θωμά. Από την αφοσίωση και την υπόσχεσή του να βοηθήσει τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνουμε μιμητές της Παροιμίας του Σολομώντα: «Ένας αδελφός που βοηθάται από τον αδελφό του είναι σαν μια ισχυρή και οχυρωμένη πόλη …» (Παρ 18:19). Ευχαριστούμε τον Θωμά που έγινε εμπνευστής μας, ώστε να βάζουμε πάντα τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές μας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Φιλιππησίους επιστολή του: “Να ενδιαφέρεται ο καθένας σας, όχι μόνο για τα δικά του συμφέροντα, αλλά και για τα συμφέροντα των άλλων” (Φιλ. 2: 4).

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους!

Archdiocese Supports the Thomas C. Zachos Chair in Mitochondrial Research

The Greek Orthodox Archdiocese of Canada has made a gift in support of the Thomas C. Zachos Chair in Mitochondrial Research. The $1,000.00 contribution will go towards the first named chair to support mitochondrial research at the University of Toronto’s Department of Pharmacology and Toxicology.

His Eminence Archbishop Sotirios was inspired to make this donation after meeting with Athanasios (Thomas) Zachos at the Archdiocese last month. Thomas is a young man who lives his life with this terrible disease and who has spearheaded the creation of this research chair held by Professor Ana Andreazza.

Despite his daily challenges, Thomas, who is the grandson of the former president of the National Philoptochos, Mrs. Vasiliki Zacharopoulos, conducts himself in a most exemplary manner. His patience, humility, dedication to persevere, and his trust and faith in Our Lord Jesus Christ, is an example for all. He has not allowed his condition to define him; on the contrary, with the support of his family, he has embarked with enthusiasm to transform the latest research discoveries with the goal of treating and even preventing this disease in the future.

In addition to its own contribution, the Archdiocese and the National Philoptochos have written to all community chapters to support the Thomas C. Zachos Chair in Mitochondrial Research. As we find ourselves days away from joyously celebrating the Nativity of Jesus Christ, let us consider making a donation to the University of Toronto to help Thomas and this worthy initiative. Additional information and donation details can be found here: https://donate.utoronto.ca/give/show/548

Together with our financial support, let us also pray for Thomas, and for all individuals who suffer from mitochondrial disease. Let us be inspired by Thomas, by his dedication and commitment to help others. In this fashion, we will imitate the words from the Proverbs of Solomon: “A brother aided by his brother is like a strong and fortified city…” (Pr 18:19). Thank you to Thomas for providing us with the inspiration to always put the needs of others above our own, like St. Paul wrote to the Philippians: “Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others” (Php 2:4).

A blessed and merry Christmas to all!