20 Μαρτίου 2020

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

Αγαπητοί εν Κυρίω,

Στην από 13 Μαρτίου 2020 εγκύκλιο, σχετικά με τον κορονοϊό, έγραφα: «Η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας και οι Κοινότητές της θ’ ακολουθήσουμε επακριβώς εντολές και οδηγίες των κυβερνήσεων του Καναδά».

Από μέρους των κυβερνήσεων του Καναδά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τίποτε. Έχουν, όμως, αλλάξει πολλά από εμάς και τους χριστιανούς μας. Η εντολή και οι οδηγίες των κυβερνήσεων του Καναδά είναι, άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών και με προβλήματα υγείας να μη βγαίνουν από τα σπίτια τους. Αυτό από τους ευλαβείς ηλικιωμένους χριστιανούς μας δεν τηρείται. Φαίνεται, επίσης, ότι δεν τηρείται η εντολή από τους Ιερείς και το Διοικητικό Συμβούλιο, να μην υπάρχουν στους Ιερούς Ναούς περισσότερα από πενήντα (50) άτομα. Για τους λόγους αυτούς αναγκαζόμαστε να πάμε στο τελευταίο μέτρο, το οποίο θα εφαρμοσθεί.

Από εδώ και πέρα στους Ιερούς μας Ναούς θα τελούνται όλες οι Ιερές Ακολουθίες και Θείες Λειτουργίες με μόνους τον ιερέα, τον ψάλτη και τον νεωκόρο και κεκλεισμένων των θυρών του Ιερού Ναού.

Δεν πρέπει να παραλείπεται καμία Ιερά Ακολουθία και Θεία Λειτουργία για δύο κυρίως λόγους.

α) Να υμνολογείται και να δοξολογείται ο Τρισάγιος Θεός και

β) οι Ιερές Ακολουθίες και οι Θείες Λειτουργίες να μεταδίδονται διά μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ώστε οι ευλαβείς χριστιανοί να δύνανται να τις παρακολουθούν και να προσεύχονται.

Μας δίδεται με τον τρόπο αυτό η ευκαιρία να κάνουμε το σπίτι μας και την οικογένειά μας «κατ’ οίκον εκκλησία», όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Παρακαλώ, ας προσπαθήσουμε όλοι μας να κάνουμε στην ουσία το σπίτι μας «κατ’ οίκον εκκλησία».

Εύχομαι και προσεύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να μας βοηθήσει σύντομα να απαλλαγούμε από την δοκιμασία αυτή. Εμείς με τη σειρά μας να προσπαθήσουμε όλοι μας να εφαρμόζουμε επακριβώς τις οδηγίες των κυβερνήσεών μας. Η ζωή μας από το πρωί μέχρι το βράδυ να είναι μία συνεχής και αδιάλειπτη προσευχή.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


March 20, 2020

Reverend Fathers, Honourable Presidents and Esteemed Members of the Boards of Directors, Members of the Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth Members of the Communities, and to the Entire Plenitude of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada

Beloved in the Lord,

In my Encyclical dated March 13, 2020 on the issue of the coronavirus, I stated that: “Our Greek Orthodox Archdiocese and its Communities will precisely observe the directives and instructions of the Canadian government authorities.”

Nothing seems to have changed on the part of the Canadian authorities. But our conduct and that of our Christians have changed. The Canadian authorities have directed seniors over 65 and persons with health problems not to leave their homes. This is not being respected by our pious elderly Christians. It also appears that the instruction for the Priests and the Community Councils to limit Church attendance to no more than fifty (50) persons is not being respected. For these reasons, we are forced to resort to the final measure, which will be enforced.

From this point forward, all of our Church Services and Divine Liturgies will be conducted in Church behind closed doors by the priest, the chanter and the sexton.

No Church Service or Divine Liturgy can be omitted for two main reasons:

a) In order to praise and glorify the Thrice-Holy God; and

b) For Church Services and Divine Liturgies to be streamed online through social media so that pious Christians can follow and pray along.

In this way, we are given the opportunity to make our home and our family a “church that is in our house,” as the Apostle Paul conveys. Please let us all try to truly make our home a “church that is in our house.”

I wish and pray that the Almighty God will soon help us overcome this ordeal. We, in turn, will all try to strictly apply the instructions of the government authorities. Our life, from morning to night, should be a continuous and uninterrupted prayer.

With fatherly love and blessings,

ARCHBISHOP SOTIRIOS

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA