ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Διαγωνισμός έκθεσης: Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια της Ελληνικής ανεξαρτησίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού έκθεσης για την Ελληνική ανεξαρτησία.

Το θέμα του διαγωνισμού, που δόθηκε σε όλους τους Έλληνες Ορθόδοξους νέους σε όλο τον Καναδά, ήταν: Γιατί είστε περήφανοι που είστε Έλληνες;

Πολλές εκθέσεις υποβλήθηκαν από ολόκληρη τη χώρα για τις δύο κατηγορίες ηλικιών (8-12 και 13-17 ετών). Κάθε έκθεση εξετάστηκε προσεκτικά από μια επιτροπή κληρικών με βάση το περιεχόμενο, την οργάνωση, το στυλ, τη γλώσσα, τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία. Μετά από προσεκτική εξέταση των εκθέσεων διακρίθηκαν οι::

Πρόκληση δοκιμής ελληνικής ανεξαρτησίας  8-12 ετών13-17 ετών
1η ($500 υποτροφία)Anna PapagerakisGerasimos Karras
2η ($250 υποτροφία)Dimitri AthasGregory Efraim and Olivia Paraskevi Drivas
3η ($100 υποτροφία)Zoi-Christina ManganaTheodora Girgulis

Συγχαίρουμε τους επιτυχόντες και εκφράζουμε επίσης την εκτίμηση και τα συγχαρητήριά μας σε όλους τους νέους που πήραν το χρόνο και την πρωτοβουλία να υποβάλουν μια έκθεση. Κάθε έκθεση ήταν μοναδική και προσέφερε μια αναζωογονητική προοπτική από την επόμενη γενιά Ελλήνων Ορθόδοξων στον Καναδά.

Καθώς συνεχίζουμε να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Ανεξαρτησίας (1821-2021), τιμούμε τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης, ενώ ταυτόχρονα εκφράζουμε την ελπίδα και την εμπιστοσύνη μας στη νεολαία μας. Εάν η απόκριση και η δέσμευση σε αυτόν τον διαγωνισμό έκθεσης είναι κάποια ένδειξη, το μέλλον προοιωνίζεται λαμπρό!

Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω ο Καναδάς! Ζήτω η ελευθερία!


Our Holy Archdiocese is pleased to announce the results of the Greek Independence Essay Challenge.

The theme of the challenge, which was opened to all Greek Orthodox youth in Canada, was: Why are you proud to be Greek?

Many submissions were received from across the country for the two age categories (8-12 and 13-17 year-olds). Each essay was carefully reviewed by a committee of clergymen based on content, organization, style, language, and creativity and originality. After careful consideration, the successful writers are:

Greek Independence Essay Challenge8-12 year-olds13-17 year-olds
1st ($500 scholarship)Anna PapagerakisGerasimos Karras
2nd ($250 scholarship)Dimitri AthasGregory Efraim and Olivia Paraskevi Drivas
3rd ($100 scholarship)Zoi-Christina ManganaTheodora Girgulis

We congratulate these Greek Orthodox youths and we also extend our appreciation and congratulations to all youth who took the time and initiative to submit an essay. Each submission was unique and offered a refreshing perspective from the next generation of Greek Orthodox in Canada.

As we continue to celebrate 200-years of Greek Independence (1821-2021), we honour the heroes of the Greek revolution, while at the same time put our hope and trust in our youth. If the response and commitment to this essay challenge is any indication, the future is bright!

Long live Greece! Long live Canada! Long live freedom!