17 Μαρτίου 2020

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους
και Αξιότιμα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Αγαπητοί εν Κυρίω,

Στην από 13/03/2020 εγκύκλιό μου για το ζήτημα του κορονοϊού, η πρώτη παράγραφος έγραφε: «Η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας και οι Κοινότητές της θ’ ακολουθήσουμε επακριβώς εντολές και οδηγίες των κυβερνήσεων του Καναδά». Μέχρι σήμερα αυτό κάναμε. Τώρα, οι εντολές και οι οδηγίες των κυβερνήσεων του Καναδά άλλαξαν και ο αριθμός των πιστών μέσα στις εκκλησίες δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των πενήντα (50) ατόμων. Και πάλι θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες των καναδικών κυβερνήσεων, διότι είναι για το καλό όλων.

Οι Ιερές Ακολουθίες και οι Θείες Λειτουργίες θα γίνονται κανονικά, αλλά μόνον πενήντα (50) άτομα θα επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος σε κάθε Ι. Ακολουθία και Θ. Λειτουργία. Παρακαλούνται και προτρέπονται όλοι, να παρακολουθούν τις Ι. Ακολουθίες και Θ. Λειτουργίες και από την τηλεόραση, τα ραδιόφωνα και τα παντός είδους κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Εάν και πάλι οι κυβερνήσεις του Καναδά δώσουν άλλες οδηγίες και πάλι θα τις ακολουθήσουμε.

Οι Ιεροί μας Ναοί δεν θα κλείσουν. Ό,τι και αν συμβεί οι οδηγίες και εντολές θα επιβάλλονται από την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή και από κανένα άλλο. Καλό θα είναι μερικοί -ελάχιστοι, δύο-τρεις- θερμόαιμοι ιερείς και πρόεδροι Κοινοτήτων να σταματήσουν να ενεργούν σαν οι ίδιοι να είναι «υπεύθυνοι και αρχηγοί» της Εκκλησίας στον Καναδά. Παρακαλούνται όλοι, αν υπάρξει άλλη αλλαγή, να αναμένουν οδηγίες από την Ι. Αρχιεπισκοπή.

Οι Ι. Ακολουθίες και οι Θ. Λειτουργίες πρέπει να τελούνται κανονικά, έστω και αν φθάσουμε στο σημείο να τελούνται μόνο από τον ιερέα, τον ψάλτη και τον νεωκόρο. Όπως είπαμε παραπάνω, σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν οδηγίες από την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή.

Θερμά παρακαλώ όλους -ιερείς, διοικητικά συμβούλια και ευλαβείς χριστιανούς- να εντείνουν τις προσευχές τους, ώστε να απαλλαγούμε από το πρόβλημα του κορονοϊού. Εύχομαι το υπόλοιπο της Μ. Σαρακοστής να το διέλθουμε όλοι με πίστη στον Θεό, αδιάλειπτη προσευχή και μετάνοια ειλικρινή. Καλό Πάσχα.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


March 17, 2020

Reverend Fathers, Honorable Presidents and Esteemed Members
of the Boards of Directors of the Communities of the
Greek Orthodox Archdiocese of Canada

Beloved in the Lord,

In my Encyclical dated 13/03/2020 on the issue of the coronavirus, the first paragraph stated: “Our Greek Orthodox Archdiocese and its Communities will precisely observe the directives and instructions of the Canadian government authorities.” So far, we have done exactly that. Now, the orders and instructions of the Canadian authorities have been revised, and the number of faithful in churches cannot exceed fifty (50). Again, we will follow the instructions of the Canadian authorities, as they are issued for the benefit of all.

Church Services and Divine Liturgies will be conducted normally, but only fifty (50) persons will be allowed to attend each of the Services and Divine Liturgies. Everyone is requested and encouraged to follow Church Services and Divine Liturgies on television, on the radio and through other social media platforms. If the Canadian authorities proceed to give additional instructions, we will again respect them.

Our Churches will not close. In any eventuality, instructions and directives will be issued by the Greek Orthodox Archdiocese and no one else. It would be prudent for some hasty parish priests and community presidents – very few, perhaps two to three – to stop acting as if they were ‘the responsible leaders’ of the Church in Canada. In case of further changes, everyone should expect instructions from the Archdiocese.

Church Services and Divine Liturgies will be conducted properly, even if we get to the point that they are conducted only by the priest, the chanter and the sexton. As was mentioned above, appropriate instructions will be issued by the Archdiocese in any eventuality.

I kindly ask everyone – priests, councils, and devout Christians – to intensify their prayers so that we can get through the problem of the coronavirus. Let us all go though the remaining part of Great Lent with faith in God, unceasing prayer and sincere repentance. Happy Easter.

With fatherly love and warm wishes,

ARCHBISHOP SOTIRIOS

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA