ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ – ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΙΕΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΙ ΤΟΡΟΝΤΟ – ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ

Press Release - 2017-01-25 1

Ιανουαρίου 22: Το ετήσιο δείπνο της Ι. Μονής Παρηγορήτισσας έγινε στο πολυτελέστατο κέντρο «Chateau Royal», του οποίου ο ιδιοκτήτης κ. Βασίλειος Ζάνης προσέφερε τα πάντα εντελώς δωρεάν. Στο δείπνο παρεκάθησαν εξακόσια (600) άτομα. Μεταξύ των επισήμων, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, η Δήμαρχος Brownsburg, ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής κ. Κούρη, ο Πρέσβης κ. Γ. Μαρκαντωνάτος και ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Ευχαριστίες εκφράζονται στους οργανωτές και ιδιαίτερα στον ιδιοκτήτη κ. Ζάνη.

Ιανουαρίου 23: Η σύναξη των ιερέων της περιοχής Μόντρεαλ – Λαβάλ έγινε και μελετήθηκαν κυρίως τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στην ερχόμενη Κληρικολαϊκή Συνέλευση και της οποίας το κύριο θέμα είναι «Άφετε τα παιδία έρχεσθαι πρός με και μή κωλύετε αυτά». Σε μία αγαστή συνεργασία, οι ιερείς και ο Μητροπολίτης Σωτήριος συνεζήτησαν τα θέματα και ελήφθησαν οι πρέπουσες αποφάσεις.

Ιανουαρίου 24: Στο Τορόντο έγινε η σύναξη των ιερέων Τορόντο και περιχώρων με τον Επίσκοπο Χριστοφόρο και τον Μητροπολίτη Σωτήριο. Τα ίδια θέματα εξετάσθηκαν και στη σύναξη κληρικών στο Τορόντο και ελήφθησαν οι αποφάσεις.

Ιανουαρίου 24: Τα Φιλόπτωχα Τμήματα των είκοσι (20) Ιερών Ναών Τορόντο και Περιχώρων είχαν το ετήσιο δείπνο τους, στο οποίο παρεκάθησαν μόνο τα Διοικητικά Συμβούλια των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, οι ιερείς, ο Επίσκοπος Χριστοφόρος και ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Προσκεκλημένοι ήσαν οι Φοιτητές της Θεολογικής μας Ακαδημίας, οι οποίοι μάλιστα, κατά τη διάρκεια του δείπνου έψαλαν ωραίους ύμνους και παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια. Η πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων κα Σαπφώ Ρασσιά ομίλησε εμπνευσμένα και με αγάπη. Η ωραιότατη αυτή βραδιά τελείωσε με ομιλία και πατρικές νουθεσίες του Μητροπολίτη Σωτηρίου και το κόψιμο της Βασιλόπιτας. Ιδιαίτερα ο Μητροπολίτης Σωτήριος ετόνισε το θέμα της φιλανθρωπίας και ότι όλοι μας πρέπει να βοηθήσομε τα αδέλφια μας στην Ελλάδα που υποφέρουν. Μάλιστα αναφέρθηκε στην αγορά αξονικού τομογράφου για το αντικαρκινικό νοσοκομείο Αθηνών «Αγ. Σάββας» και με πολλή ικανοποίηση ανέφερε ότι τέσσερις (4) φίλοι του προσέφεραν πενήντα (50) χιλιάδες δολάρια και υπολείπονται ακόμη τριάντα (30). Ο Μητροπολίτης Σωτήριος παρεκάλεσε τους συνδαιτυμόνες να φροντίσει ο καθένας να υιοθετήσει μία φτωχή οικογένεια στην Ελλάδα.

Press Release - 2017-01-25 2

Press Release - 2017-01-25 3

PANAGIA THE COMFORTER MONASTERY DINNER – SYNAXIS OF CLERGYMEN IN MONTREAL AND TORONTO – PHILOPTOCHOS ANNUAL DINNER

January 22: The Panagia the Comforter Monastery annual fundraising dinner took place at the luxurious reception hall Chateau Royal; Mr. Vasilis Zannis, owner of the venue, donated everything. Six hundred people attended the dinner. Among the official guests were the Consul General of Greece in Montreal; the Mayor of Brownsburg; Mr. Kouris, MP; the Greek Ambassador, G. Marcantonatos and Metropolitan Sotirios. Thanks are expressed to all the organizers and especially to the owner Mr. Zannis.

January 23: The Synaxis of Clergymen of the Montreal-Laval area took place and the main topics addressed were the ones that will be discussed at the upcoming Clergy-Laity Assembly whose theme is “Let the little children come to Me, and do not forbid them.” The priests and Metropolitan Sotirios discussed all matters with admirable cooperation and the appropriate decisions were taken.

January 24: The Synaxis of Clergymen of the Greater Toronto Area took place with Bishop Christoforos and Metropolitan Sotirios. The same topics as in Montreal were examined at the Toronto Synaxis and appropriate decisions were taken.

January 24: The Philoptochos Chapters of the twenty parishes of the Greater Toronto Area held their annual dinner. The Boards of the Philoptochos Chapters, the priests, Bishop Christoforos and Metropolitan Sotirios participated. The students of our Theological Academy, who during the evening sang some beautiful hymns and traditional Greek songs, were also invited. The president of the Metropolis Philoptochos Board of Canada, Mrs. Sapfo Rassias, gave an inspired and loving speech. The beautiful evening ended with a speech and fatherly admonitions by Metropolitan Sotirios and the cutting of the Vasilopita (St. Basil Cake). Metropolitan Sotirios stressed the theme of charity and that we all must help our brothers and sisters in Greece who are suffering. He also mentioned the pending purchase of a CT Scanner for the St. Savvas cancer hospital in Athens, and happily reported that four of his friends offered a total of $50,000; now only $30,000 remain. Metropolitan Sotirios also asked all the participants to consider adopting a poor family in Greece.

Press Release - 2017-01-25 4

Press Release - 2017-01-25 5