Η Αρχιεπισκοπή του Καναδά και οι Άρχοντες του Οικουµενικού Πατριαρχείου στον Καναδά, διοργανώνουν διαδικτυακή συνεδρίαση για τον εορτασµό της εορτής του πρώτου Οικουµενικού Θρόνου της Ορθοδοξίας

Τη Δευτέρα, 30 Νοεµβρίου 2020, η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή του Καναδά, µαζί µε τους Άρχοντες του Οικουµενικoύ Πατριαρχείου στον Καναδά, οργάνωσαν διαδικτυακή συνεδρίαση για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση του Πρώτου Θρόνου της Ορθοδοξίας. Η συνάντηση συνέπεσε µε τον εορτασµό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του πρωτοκλήτου και Προστάτη του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Το θέµα της διαδικτυακής συγκέντρωσης ήταν «Προκλήσεις και ευκαιρίες του Οικουµενικού Πατριαρχείου».

Υπό την ηγεσία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου, συµµετείχαν οι τρεις Βοηθοί Επίσκοποι της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά, ο Θεοφ. Επίσκοπος Κεράµων κ. Βαρθολοµαίος, ο Θεοφ. Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας, ο Θεοφ. Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, ιερείς της Ι. Αρχιεπισκοπής µας από όλη τη χώρα, πολλοί Άρχοντες, πρόεδροι Κοινοτήτων, καθώς και φοιτητές της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας μας.

Η συνάντηση ξεκίνησε µε την Κυριακή προσευχή προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου και ακολούθησαν οι χαιρετισµοί του Επισκόπου Ιακώβου και του Άρχοντος Ευάγγελου Σωτηρόπουλου. Ειδική προσκεκληµένη και κύρια οµιλήτρια της διαδικτυακής συνάντησης ήταν η διακεκριµένη καθηγήτρια και µελετητής Δρ. Ελισάβετ Προδρόµου, κορυφαία ακαδηµαϊκός και ερευνήτρια σε θέµατα που σχετίζονται µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο και τη θρησκευτική ελευθερία γενικότερα. Η καθηγήτρια Ελισάβετ Προδρόµου ενηµέρωσε µε εύστοχη και επιτυχή εισήγηση τους συµµετέχοντες πριν ξεκινήσει η περίοδος ερωτήσεων και απαντήσεων.

Η διαφωτιστική αυτή συνοµιλία κάλυψε πολλά θέµατα και έδωσε την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να κατανοήσουν και να µάθουν περισσότερα για τις τρέχουσες προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιµετωπίζει το Οικουµενικό Πατριαρχείο καθώς και να συζητήσουν πιθανές πρωτοβουλίες που η Εκκλησία στον Καναδά θα µπορούσε να εφαρµόσει, προκειµένου να υποστηρίξει τον Πρώτο Θρόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Οι εκτενείς συζητήσεις ολοκληρώθηκαν µε παρατηρήσεις του Άρχοντος Χρυσοστόµου Περεντέ, Προέδρου των Αρχόντων του Οικουµενικού Πατριαρχείου στον Καναδά καθώς και του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα της Μητέρας Εκκλησίας για όλους τους Ορθοδόξους του Καναδά, για τον χριστιανισµό και για ολόκληρη την οικουµένη. Ο Σεβασµιώτατος µετέφερε επίσης την αγάπη και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, πριν ευχηθεί σε όλους καλά Χριστούγεννα και ψάλλει με τους συμμετέχοντες το πολυχρόνιο του Παναγιωτάτου.

Ήταν πραγµατικά µια ευλογηµένη και πνευµατικά εποικοδομητική εκδήλωση. Οι διοργανωτές εξέφρασαν την εκτίµηση και την ευγνωµοσύνη τους σε όλους τους συµµετέχοντες και ιδιαίτερα στην καθηγήτρια Ελισάβετ Προδρόµου που ήταν συνεπής µε τη διάρκεια του χρόνου της και διακριτική µε τα σχόλιά της, βοηθώντας κάθε άτοµο να συνειδητοποιήσει την τρέχουσα κατάσταση του σεπτού Οικουµενικού Θρόνου.

Archdiocese of Canada and Ecumenical Patriarchate Archons in Canada Organize Virtual Meeting to Celebrate Patronal Feast of the First Throne of Orthodoxy

On Monday, November 30, 2020, the Greek Orthodox Archdiocese of Canada, together with the Ecumenical Patriarchate Archons in Canada, organized a virtual meeting to discuss the current state of the First Throne of Orthodoxy. The meeting coincided with the celebration of the Holy Apostle Andrew the First-Called and Patronal Feast of the Patriarchate. The theme of the virtual gathering was “Challenges and Opportunities of the Ecumenical Patriarchate.”

Those partaking in the event were led by His Eminence Archbishop Sotirios. The three auxiliary bishops of our Holy Archdiocese, Their Graces Bartholomew of Keramos, Athenagoras of Patara, and Iakovos of Zinoupolis, were also in attendance. Other participants included Reverend Fathers of our Archdiocese from across the country, numerous Archons, many of our parish community leaders, and the students of the Patriarchal Toronto Orthodox Theological Academy.

The meeting was opened by reciting the Lord’s Prayer led by the Archbishop, followed by welcoming remarks by Bishop Iakovos and by Archon E. Sotiropoulos. The special guest and main speaker of the virtual meeting was the distinguished professor and scholar Dr. Elizabeth Prodromou, a leading academic and researcher on issues related to the Ecumenical Patriarchate and of religious freedom more broadly, among many others. Prof. Prodromou offered informative and insightful commentary before the question and answer session with all participants commenced.

The engaging and enlightening conversation covered many issues and allowed those in attendance to understand and learn more about the challenges and opportunities of the Patriarchate, as well as to discuss possible initiatives that the Church in Canada could implement to support the First Throne of the Orthodox Church.

The extensive discussions concluded with remarks by Archon Chrisostomos Perentes, President of the Ecumenical Patriarchate Archons in Canada, as well as by Archbishop Sotirios who emphasized the importance of the Mother Church to all Orthodox in Canada, to Christendom, and indeed to the entire oecumene. His Eminence also conveyed the love and blessings of His All-Holiness, before wishing all a joyous and Merry Christmas and leading participants in the chanting of the Polychronion for Ecumenical Patriarch Bartholomew.

It was truly a blessed and spiritually uplifting event. The organizers expressed their appreciation and gratitude to all participants, but especially to Prof. Prodromou who was gracious with her time and discerning with her commentary, helping every person be conscious of the current situation of the venerable Ecumenical Patriarchate.