Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, με την από 24 Μαΐου 2017 σεπτή επιστολή του, αναγνωρίζει το έργο της Θεολογικής μας Ακαδημίας, η οποία διανύει το 20 έτος της λειτουργίας της και την ονομάζει Πατριαρχική, με σύμφωνη την γνώμη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. (Σημ.: Δίπλα δημοσιεύεται η σεπτή επιστολή του Παναγιωτάτου).

Είναι η μεγαλύτερη τιμή την οποία δέχεται η Θεολογική μας Ακαδημία και με άπειρο σεβασμό, οι καθηγητές, ο διευθυντής, το διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος αυτής Μητροπολίτης Σωτήριος, εκφράζομε ταπεινά την ευγνωμοσύνη μας και υποσχόμεθα στον Παναγιώτατο, ότι θα καταβάλομε κάθε προσπάθεια στο παρόν και στο μέλλον, η Θεολογική μας Ακαδημία να τελεί έργον αντάξιο της ευλογίας του Παναγιωτάτου.

Παρακαλούμε τον Τρισάγιο Θεό, να ευλογεί και να χαριτώνει τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Να του χαρίζει αδιάπτωτη πνευματική και σωματική υγεία, ώστε να συνεχίζει το θαυμάσιο και θεάρεστο έργο του, για πολλά – πολλά χρόνια. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη!

Our Academy Named a Patriarchal Institution

His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew has, in his venerable letter of May 24, 2017, recognized the successes of our Theological Academy, which begins its twentieth year of operations this year. Together with the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate, His All-Holiness has honoured our Academy by naming it a Patriarchal Institution. (Note: The venerable letter of His All-Holiness can be seen below.)

It is the greatest honour our Theological Academy could receive. With immense respect, the professors, the Dean, along with the Board of Directors and its President, Metropolitan Sotirios, humbly express our abundant thanks to His All-Holiness. It is our pledge that we will make every effort – both now and in the future – to continue to administer a Theological Academy worthy of His All-Holiness’ blessing.

We pray to the Thrice-Holy God to bless and grant His grace to His All-Holiness our Ecumenical Patriarch Bartholomew. To grant Him continual health of soul and body, so he may continue his amazing work blessed by God for many, many years. To Bartholomew, the All-Holy Ecumenical Patriarch, many years!

Patriarchal Recognition 2