23 Απριλίου 2024

Θεοφ. Επίσκοπο κ. Αθηναγόρα, Ευλαβ. Ιερατ. Προϊσταμένους , Αξιότ. Προέδρους και Εντιμ. Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Κοινοτήτων, Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, Νεολαίας, Μέλη Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Καναδά.

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου για την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας

Αγαπητοί εν Κυρίω,

Ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, με την άπειρη αγάπη Του και το έλεός Του για όλη την ανθρωπότητα, μας αξίωσε και πάλι να εισέλθουμε στην πιο όμορφη, πνευματική και κατανυκτική εβδομάδα του χρόνου.

Καθώς κλείνουμε την πόρτα της Μεγάλης Σαρακοστής, βρισκόμαστε μπροστά στη “στενή πύλη” που θα μας οδηγήσει στη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα (Κυριακή των Βαΐων), αλλά και στη χαρμολύπη κατά την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ζητώ από όλους σας, ως άτομα, οικογένειες και μέλη της ευρύτερης ελληνορθόδοξης κοινότητας στον Καναδά, να αγαπήσετε και να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις επόμενες επτά ημέρες. Να παραμείνετε προσκολλημένοι στην Ορθοδοξία, όπως έκαναν πριν από εμάς οι γονείς μας, οι παππούδες μας και αμέτρητες γενιές – πολλές και με το τίμημα του ίδιου τους του αίματος.

Βλέπουμε και ακούμε αναταραχές στην κοινωνία: πολέμους, πείνα, αδικίες. Βλέπουμε και ακούμε προσπάθειες να μειωθεί ο ρόλος και η αξία της οικογένειας και προσπάθειες να παρουσιαστεί ο Χριστιανισμός με μη κολακευτικό και συχνά επικριτικό τρόπο. Ωστόσο, μην απελπίζεστε. Ποτέ μην απελπίζεστε. Αν είμαστε με τον Χριστό, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε: “Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας;”. (Ρωμ. 8:31).

Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα ας περάσουμε περισσότερο χρόνο στην Εκκλησία. “Η Εκκλησία είναι ένα καταφύγιο”, γράφει ο πιο επιφανής αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. “Μην απομακρύνεσαι από την Εκκλησία- δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ελπίδα σου. Η Εκκλησία είναι η σωτηρία σου. Η Εκκλησία βρίσκεται ψηλότερα από τους ουρανούς.”

Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα ας εξομολογηθούμε- ας κοινωνήσουμε το “φάρμακο της αθανασίας”, όπως έγραψε ο Άγιος Ιγνάτιος στους Εφεσίους στον δρόμο του προς το μαρτύριο.

Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα ας πάρουμε μαζί μας τα λειτουργικά βιβλία για να παρακολουθήσουμε τις ακολουθίες και να ενσωματώσουμε πραγματικά στις καρδιές μας τις προαιώνιες προσευχές, ώστε να ανυψωθούμε στον ουρανό.

Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα ας πάμε σαν μια μεγάλη οικογένεια να χριστούμε με το Άγιο Μύρο τη Μεγάλη Τετάρτη, θυμούμενοι τα ιερά λόγια του Αγίου Ιακώβου: “Είναι κανείς από εσάς άρρωστος; Ας καλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν γι’ αυτόν, αλείφοντάς τον με λάδι στο όνομα του Κυρίου” (Ιάκωβ. 5:14).

Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα ας σκύψουμε μπροστά στον Εσταυρωμένο Χριστό, για να προσκυνήσουμε τα αιματοβαμμένα πόδια Του και να θυμηθούμε ότι ακόμη και πάνω στον Σταυρό, έδειξε αγάπη και συγχώρεσε τους σταυρωτές Του.

Ας δείξουμε αγάπη σε όλους, τώρα και πάντοτε. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Ιησού Χριστού: “Από αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον” (Ιωάν. 13:35).

Ας δείξουμε αγάπη, ώστε όταν οι ύμνοι αρχίσουν τον πρώτο αναστάσιμο τόνο το βράδυ της Μ. Παρασκευής, να ψάλλουμε μαζί τα εγκώμια με αληθινό χριστιανικό πνεύμα.

Ας δείξουμε αγάπη, ώστε να μετέχουμε και να βιώσουμε την “Πρώτη Ανάσταση” το Μ. Σάββατο το πρωί με έκπληξη και ευτυχία.

«Όποιος αγαπάει τον Θεό», γράφει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «ας απολαύσει αυτή την όμορφη φωτεινή γιορτή». Το Πάσχα, η γιορτή των γιορτών, είναι για όλους, ακόμη και για εκείνους “που φτάνουν την ενδεκάτη ώρα”.

Ελπίζω και προσεύχομαι αυτή την εβδομάδα να δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στη σχέση μας με τον Χριστό, την πίστη μας και τις οικογένειές μας, ώστε όλοι μαζί να ψάλλουμε με χαρά και ευγνωμοσύνη το Χριστός Ανέστη!

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

April 23, 2024

His Grace Bishop Athenagoras of Patara, Reverend Parish Priests, Hon. Presidents and Estee. Members of the Boards of Directors, Hon. Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of the Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth Members of the Communities, and to the Entire Plenitude of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada.

Pastoral Message from Archbishop Sotirios on the Commencement of Holy Week

Beloved in the Lord,

Our Lord and Savior Jesus Christ, in His infinite love and mercy for all humanity, has once again made us worthy to commence the most beautiful and spiritually uplifting week of the year.

As we close the door on Great Lent, we find ourselves before the “narrow gate” that will lead us to the Lord’s triumphant entry into Jerusalem (Palm Sunday), but also to the joyful-sorrow (χαρμολύπη) during the beginning of Holy Week.

I ask all of you, as individuals, families, and members of the broader Greek Orthodox community in Canada, to cherish and make the most of the next seven days. To hold fast to holy Orthodoxy, like our parents, grandparents, and countless generations – many with the price of their own blood – did before us.

We see and hear turmoil in society: wars, famine, injustices. We see and hear efforts to diminish the role and value of the family and attempts to portray Christianity in unflattering and often critical ways. Do not despair, however. Never despair. If we are with Christ, we have nothing to fear: “If God is with us, who can be against us?” (Romans 8:31).

This Holy Week let us spend more time in Church. “The Church is an enclosure,” writes that most illustrious Archbishop of Constantinople, St. John Chrysostom. “Do not distance yourself from the Church; there is nothing mightier than the Church. The Church is your hope. The Church is your salvation. The Church is higher than the heavens.”

This Holy Week let us go to confession; let us partake of Holy Communion, the “medicine of immortality,” as St. Ignatius wrote to the Ephesians on his way to martyrdom.

This Holy Week let us bring our liturgical books with us to follow the services and truly embed the centuries-old prayers in our hearts so that we are lifted to heaven.

This Holy Week let us go as one big family to be anointed with Holy Unction on Holy Wednesday, remembering the sacred words of St. James: “Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord” (James 5:14).

This Holy Week let us bow down before the Crucified Christ, to venerate His blood-stained feet, remembering that even on the Cross, He showed love and forgave His crucifiers.

Let us show love to all, now and always. Let us remember the words of Jesus Christ: “By this all will know that you are My disciples, if you have love for one another” (John 13:35).

Let us show love so that when the liturgical hymns begin a resurrectional tone Friday evening, we may together chant the encomia (ἐγκώμιον) with a true Christian spirit.

Let us show love so that we may partake and experience the “First Resurrection” on Saturday morning with amazement and happiness.

“Whosoever is a devout lover of God,” writes St. John Chrysostom, “let him enjoy this beautiful bright Festival.” Pascha, the Feast of feasts, is for everyone, even those “who arrive at the eleventh hour.”

I hope and pray that this week we especially prioritize our relationship with Christ, our faith and our families, so that together we may be deemed worthy to proclaim with joy and thanksgiving that Christ is Risen!

With fatherly love and warm wishes,

Archbishop Sotirios of Canada

Greek Orthodox Archdiocese of Canada