Ανοιξιάτικη συνεδρίαση Μητροπολιτικού Συμβουλίου Ι.Μ. Τορόντο και άλλα γεγονότα

Υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Σωτηρίου συνήλθε το Μητροπολιτικό Συμβούλιο και μελέτησε όλα τα θέματα τα αφορόντα στην καλή λειτουργία της Εκκλησίας μας στον Καναδά.

Τα μέλη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, προέρχονται από όλο τον Καναδά. Συμμετείχαν μέλη από το Halifax στον Ατλαντικό Ωκεανό, μέχρι το Vancouver στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι είκοσι τρεις (23) επιτροπές του Μητροπολιτικού Συμβουλίου παρουσίασαν γραπτές εκθέσεις και ελήφθησαν οι πρέπουσες αποφάσεις.

Στο γεύμα του Μητροπολιτικού Συμβουλίου έλαβε μέρος και ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο, κ. Α. Ιωαννίδης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, έγινε γνωστό ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, εισήχθη σε νοσοκομείο της Πόλης, αλλά όλα πήγαν καλά, και τα μέλη του Μητροπολιτικού συμβουλίου ευχήθηκαν και προσευχήθηκαν για την πλήρη ανάρρωσή του.

Η συνεδρίαση άρχισε με προσευχή και αγιογραφικό ανάγνωσμα, Πραξ. Α, 11, το οποίο εισηγήθηκε άριστα ο π. Κ. Καλτσίδης, από το Vancouver.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ευχαρίστησε όλα τα μέλη και δοξολόγησε το Θεό για την μεγάλη πρόοδο της Εκκλησίας μας στον Καναδά.

Συνεδρίαση Μητροπολιτικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου

Συνήλθε στην ανοιξιάτικη συνεδρίασή του το Μητροπολιτικό Συμβούλιο Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά, υπό την προεδρία της κ. Σ. Ρασσιά, το Σάββατο 5 Μαϊου καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ανέπτυξε το αγιογραφικό ανάγνωσμα: «ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.” Πραξ. Α’, 11.

Όλα τα τμήματα των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων στον Καναδά εργάζονται με αρμονία και αγάπη και προοδεύουν.

Θεατρική παράσταση Ποντίων «Αγιάτρευτες πληγές»

Η Αδελφότης Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά» παρουσίασε την θεατρική παράσταση «Αγιάτρευτες Πληγές». Περισσότερα από τετρακόσια (400) άτομα έλαβαν μέρος. Συμμετείχε ο Μητροπολίτης Σωτήριος, συνοδευόμενος από το π. Ιγν. Δελή και τον π. Σ. Βούτο και στο τέλος μίλησε και ενθουσίασε το λαό. Συνεχάρη την σκηνοθέτη κ. Νάνσυ Αθανασοπούλου, όλους που έλαβαν μέρος στο θέατρο για την άριστη εκτέλεση και ιδιαίτερα την Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο.

Η Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο θα έχει και δείπνο την Παρασκευή 25 Μαϊου, στο Μητροπολιτικό Κέντρο -το οποίο η Μητρόπολη προσέφερε δωρεάν-, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για να βοηθήσει αναξιοπαθούντες στην Ελλάδα.

Εορτή Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Προστάτου Θεολογικής Ακαδημίας

Με κάθε επισημότητα έγιναν στην Ι.Μ. Τορόντο, οι γιορτές του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, προστάτου της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Τόσο στον Μ. Εσπερινό, όσο και στη Θ. Λειτουργία προεξήρχε ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Τα πάντα ετοίμασαν άριστα ο διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας π. Α. Ζηλιασκόπουλος, ο πρώην διευθυντής π. Ιγν. Δελής, η εκκλησιαστική επιτροπή και οι ευσεβείς κυρίες. Ελαβαν μέρος όλοι οι ιερείς. Την ψαλμωδία διηύθυνε ο π. Ο. Δρόσσος.

Spring Meeting of the Metropolis Council of the Greek Orthodox Metropolis of Toronto and other events

Under the chairmanship of Metropolitan Sotirios, the Metropolis Council was convened to consider all issues with respect to the proper functioning of our Church in Canada.

Members of the Metropolis Council emanate from all over Canada. In this session, participants came from one end of Canada to the other, from Halifax and the Atlantic Coast to Vancouver and the Pacific Coast.

The twenty-three (23) Committees of the Metropolis Council presented their written reports and appropriate decisions were taken as a result.

The Metropolis Council was also attended by the Consul General of Greece in Toronto, Mr. A. Ioannidis.

During the meeting of the Metropolis Council, participants first heard the news that Ecumenical Patriarch Bartholomew had been briefly hospitalized, however he is doing very well. The Metropolis Council prayed for his health.

The meeting began with a prayer and a reading from Acts of the Apostles 1:11, which was exceptionally presented by Fr. K. Kaltsidis from Vancouver.

Metropolitan Sotirios thanked all the members and praised God for the great progress of our Church in Canada.

Meeting of the Metropolis Philoptochos Council

The spring meeting of the Metropolis Philoptochos Council, presided by Mrs S. Rassias, was held on Saturday, May 5, throughout the day.

Metropolitan Sotirios spoke on the passage from Acts of the Apostles: “Men of Galilee,” they said, “why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven.” Acts 1:11. All of the chapters of the Philoptochos in Canada are progressing very well, labouring in harmony and with love.

Theatrical Performance “Open wounds” organized by the Pontian Brotherhood

The Pontian Brotherhood of Toronto, “Panagia Soumela,” presented the theatrical performance “Open Wounds.” More than four hundred (400) people attended the performance. Metropolitan Sotirios was also present -accompanied by Fr. Ign. Delis and S. Voutos- and spoke in an inspiring manner at the end of the show. His Eminence congratulated the director, Ms. Nancy Athanasopoulou, all those who took part in the performance, and especially the Toronto Pontian Brotherhood.

The Pontian Brotherhood of Toronto is also organizing a fundraising dinner on Friday, May 25, at the Metropolitan Center, which the Metropolis has offered without charge, in order to raise money to assist the destitute in Greece.

Feast Day of St. John the Theologian, Patron Saint of Theological Academy

With every splendour, the feast of St. John the Theologian, the patron saint of our Theological Academy, was celebrated at the Greek Orthodox Metropolis. Metropolitan Sotirios officiated over both Vespers and the Divine Liturgy. Everything was admirably organized by the Dean of the Theological Academy, Fr. A. Ziliaskopoulos, and the former Dean, Fr. Ign. Delis as well as the church committee members and the devout ladies who volunteer. All the priests participated. The choir was directed by Fr. O. Drossos.