ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

Επανάσταση 1821
Γιατί πολεμήσαμε και πως νικήσαμε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου

Επαναστατήσαμε και πολεμήσαμε “για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδας την ελευθερία”. Για την τιμή της οικογένειας. Γιατί «Όλα τά’σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά». Γιατί μπουχτίσαμε να ακούμε τα παιδιά μας να λένε «Μάνα σου λέω δεν μπορώ τον τούρκο να δουλεύω. Δεν ημπορώ δεν δίναμε, εμάλλιασε η καρδιά μου». «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Ο άνθρωπος χωρίς πίστη είναι δέντρο χωρίς ρίζα. Χωρίς πατρίδα και ελευθερία, δεν είναι καν άνθρωπος. Η ελευθερία και η λογική τον ξεχωρίζουν από τα άλογα ζώα. Την ελευθερία του την σέβεται και ο ίδιος ο Θεός που του την έδωσε. Χωρίς την τιμή της οικογένειας, είναι ο ίδιος άτιμος. Ουδείς τον σέβεται. Ουδείς τον εκτιμά. Ο ίδιος δυσκολεύεται να σέβεται και να αγαπάει τον εαυτό του.

Νικήσαμε, γιατί είχαμε αυτά τα ιδανικά. Νικήσαμε, γιατί είχαμε τον Κολοκοτρώνη και όλους τους άλλους που ήτανε σαν τον Κολοκοτρώνη. Είχαμε τον Παλαιών Πατρών Γερμανό. Είχαμε τον Παπαφλέσσα. Είχαμε όλους τους άλλους ήρωες. Είχαμε την Φιλική Εταιρεία. Είχαμε τον άγιο Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’, που κατασυκοφαντήθηκε. Που δεν έφυγε, αλλά δέχθηκε το σχοινί στο λαιμό του για το γένος και την πατρίδα.

Νικήσαμε, γιατί ο Κολοκοτρώνης μας είπε και το πιστέψαμε, ότι «ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδας και δεν παίρνει την υπογραφή Του πίσω». Νικήσαμε, γιατί πιστέψαμε στην προτροπή του ποιητή, «Χτυπάτε πολεμάρχοι. Μη λησμονείτε το σχοινί, παιδιά του πατριάρχη». Νικήσαμε, γιατί με την πίστη μας στον εαυτό μας, στην πατρίδα, στην ελευθερία και στο Θεό είχαμε βοήθεια από τον ίδιο τον Θεό.

Τώρα, εμείς εδώ στον Καναδά γιορτάζουμε την επανάσταση του 1821. Την ελευθερία της πατρίδας μας Ελλάδας. Την τιμή της οικογένειάς μας. Και τα γιορτάζουμε όλα αυτά απολαμβάνοντας την ευημερία και την ελευθερία της νέας μας πατρίδας, του Καναδά.

Να σκεφτούμε πρέπει. Έχουμε ακραιφνή πίστη στον αληθινό Θεό, τον Ένα και Μόνο, τον Ιησού Χριστό; Ζούμε την πίστη αυτή στην καθημερινή μας τη ζωή; Έχουμε στην ψυχή μας ελευθερία; Σεβόμαστε την ελευθερία του πλησίον; Έχουμε οικογένεια με τιμή; Φροντίζουμε η οικογένειά μας αυτή να συνεχίσει και στο μέλλον; Φροντίζουμε τα παιδιά μας να έχουν τα ίδια ιδανικά; Εάν έχουμε όλα αυτά, τότε επάξια γιορτάζουμε την επανάσταση του 1821. Επάξια απολαμβάνουμε την ελευθερία μας. Επάξια δεχόμαστε όλες τις ευλογίες του Θεού.

«Ίτε παίδες Ελλήνων». Εμπρός παιδιά των Ελλήνων. Εμπρός Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμπρός Ελληνοκαναδοί. Να γιορτάσουμε την εθνική μας ελευθερία με πίστη στον Θεό. Με λειτουργίες. Με δοξολογίες. Τιμώντας την οικογένεια. Τιμώντας το ελληνικό όνομα. Τιμώντας την καταγωγή. Τιμώντας την ορθόδοξη πίστη μας. Συνεχίζοντας την ελληνορθόδοξη κληρονομιά μας. Δίδοντάς την στα παιδιά μας και στις επερχόμενες γενεές.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω ο Καναδάς. Ζήτω η ελευθερία.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


MARCH 2020

Reverend Fathers, Honourable Presidents and
Esteemed Members of the Boards of Directors,
Members of the Philoptochos Societies,
Teachers, Students and Youth Members of the Communities,
and to the Entire Plenitude of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada

Greek Revolution 1821
Why We Fought and How We Won

An Encyclical on the Occasion of the Anniversary of March 25, 1821
Archbishop Sotirios

We rose up and fought “for the holy faith of Christ and for the freedom of our homeland.” For the honour of the family. Because “everything was covered by menace and crushed by slavery.” Because we had enough of hearing our children say, “I tell you mother I can no longer work for the Turk. I can’t anymore, I can no longer do it, my heart grows weary.” “Better to have an hour of living free than forty years of slavery and imprisonment.” Man without faith is a tree without roots. Without a homeland and freedom, he cannot even be considered a man. Freedom and rationality set him apart from unreasoning animals. His freedom is also respected by God who gave it to him. Without the honor of the family, man is himself without honour. No one respects him. No one appreciates him. He finds it difficult to respect and to love himself.

We were victorious because we had these ideals. We were victorious, because we had Kolokotronis and everyone else who was like Kolokotronis. We had Metropolitan Germanos III of Old Patras. We had Papaflessas. We had all the other heroes. We had the Society of Friends (Filiki Eteria). We had Saint Patriarch Gregory V, who was heavily slandered. He did not flee, but accepted the noose around his neck for the sake of the Christian nation and the homeland.

We were victorious because Kolokotronis affirmed to us and we believed that “God has signed for the freedom of Greece and He does not take His signature back.” We were victorious because we believed in the poet’s exhortation: “Strike away, great lords of war! Let no one forget the rope, children of the Patriarch.” We were victorious, because with our faith in ourselves, in our homeland, in our freedom and in God, we also received help from God.

Now, here in Canada, we celebrate and commemorate the Greek Revolution of 1821. The freedom of our homeland Greece. The honor of our family. And we celebrate all of these things by enjoying the prosperity and freedom of our new homeland, Canada.

But we must carefully reflect. Do we have deep faith in the true God, the One and Only God, Jesus Christ? Do we live out this faith in our daily lives? Do we have freedom in our souls? Do we respect the freedom of those around us? Do we maintain our families with honor? Do we take care of our family so that it continues to thrive well into the future? Do we work to ensure that our children share the same ideals? If yes, then we can worthily celebrate the Revolution of 1821. We are deservedly enjoying our freedom. We are rightfully receiving all the blessings of God.

“Go forth, sons of Greeks,” as the lyrical poem exclaimed in antiquity. Go forth all children of Greeks. Go forth Orthodox Christians. Go forth Greek Canadians. Celebrate our national freedom with faith in God. With Church services. With doxologies. Honoring the family. Honoring the Greek name. Honoring our origins. Honoring our Orthodox faith. Perpetuating the Greek Orthodox heritage. Passing it on to our children and to future generations.

Long Live the 25th of March 1821. Long Live Greece. Long Live Canada. Long Live Freedom.

With fatherly love and blessings,

ARCHBISHOP SOTIRIOS

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA