Επειδή τελευταία έχει κατασυκοφαντηθεί το πνευματικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο, από κάποιους «δημοσιογράφους», ας το ειδούμε με πολλή συντομία.

Υπό την δικαιοδοσία της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο, λειτουργούν 78 εκκλησίες και 2 μοναστήρια.

Σε κάθε Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Ι.Μ. Τορόντο λειτουργούν κατηχητικά σχολεία και απογευματινά ή σαββατιανά ελληνικά σχολεία.

Σε ορισμένες Κοινότητες, αλλά και στην ίδια την Ιερά Μητρόπολη, λειτουργούν ημερήσια Ελληνορθόδοξα σχολεία.

Η Ι.Μ. Τορόντο σε συνεργασία με την Κυβέρνηση του Οντάριο, λειτουργεί στέγες για τους αστέγους και δαπανώνται για τον σκοπό αυτό αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολλάρια τον χρόνο.

Πάλι η Ι.Μ. Τορόντο σε συνεργασία με την Κυβέρνηση του Οντάριο, λειτουργεί κοινωνικές υπηρεσίες και διατίθενται για τον σκοπό αυτό περισσότερες από $250.000 ετησίως. Ειδικεύονται οι κοινωνικές αυτές υπηρεσίες, στην οικογενειακή βία και στους ηλικιωμένους και μάλιστα μόνον ελληνικής καταγωγής.

Η Ι.Μ. Τορόντο έχει ετήσιες συνελεύσεις νεολαίας.

Η Ι.Μ. Τορόντο έχει ετήσιες κατασκηνώσεις στο Vancouver, το Winnipeg, το Kitchener, το Toronto και στο Montreal.

Η Ι.Μ. Τορόντο έχει σχολή Βυζαντινής Μουσικής με παραρτήματα στις πόλεις, Toronto, Hamilton, London, Montreal, Winnipeg και Calgary.

Η Ι.Μ. Τορόντο λειτουργεί Θεολογική Σχολή, πανεπιστημιακού επιπέδου, αναγνωρισμένη από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και από το ΔΟΕΤΑΠ της Ελλάδας και μέχρι τώρα απεφοίτησαν 47 νέοι.

Η Ι.Μ. Τορόντο έχει γραφείο Ελληνικής Παιδείας, το οποίο επιβλέπει την ελληνική παιδεία σε ολόκληρο τον Καναδά και την συντονίζει.

Η Ι.Μ. Τορόντο εκδίδει μηνιαία εφημερίδα, την Ορθόδοξη Πορεία, με πνευματικό περιεχόμενο.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος έχει εβδομαδιαίο, ημίωρο τηλεοπτικό πρόγραμμα που ακούγεται και παρακολουθείται σε όλο τον Καναδά, με πνευματικά κηρύγματα.

Όλο αυτό το πνευματικό έργο της Ι.Μ. Τορόντο περιγράφεται εν συντομία στο ετήσιο ημερολόγιο της Ι.Μ. Τορόντο. Είναι τυφλοί μερικοί «δημοσιογράφοι» και δεν το διαβάζουν και δεν το ξέρουν; Δεν είναι τυφλοί. Είναι εθελοτυφλούντες. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι ψεύτες και συκοφάντες.

Ας μιλήσουμε μόνο για ένα τέτοιο «δημοσιογράφο» και ας τον ονομάσουμε Φίλιππο. Δεν είναι αυτό το πραγματικό του όνομα. Ο Φίλιππος ξέρει ότι είναι ψεύτης και συκοφάντης. Λέτε να μη θυμάται πόσα πλήρωσε όταν συκοφάντησε κάποιο μεγαλοεπιχειρηματία κι εκείνος τον επήγε στο δικαστήριο;

Η Ι.Μ. Τορόντο ευχαριστεί τον Φίλιππο και τον κάθε συκοφάντη, γιατί της έδωσε την ευκαιρία για μια φορά ακόμη να παρουσιάσει το πνευματικό της έργο. Ο Φίλιππος είναι κι αυτός πνευματικό παιδί της Ι.Μ. Τορόντο. Η Ι.Μ. Τορόντο έχει ως αρχή να μη παίρνει τα παιδιά της στο δικαστήριο. Αν όμως ο Φίλιππος το παρακάνει και αναγκάσει την Ι.Μ. Τορόντο να τον πάει στο δικαστήριο, δεν θα σωθεί με εκατοντάδες χιλιάδες δολλάρια που πλήρωσε στον μεγαλοεπιχειρηματία. Θα χρειαστούν εκατομμύρια δολλάρια. Ας το σκεφθεί αυτό ο Φίλιππος και ο κάθε Φίλιππος και καλά θα κάνει να ανακαλέσει όλες τις συκοφαντίες τις οποίες έγραψε.

The Spiritual Work of the Holy Metropolis of Toronto and the Slanderers

Because the spiritual work of the Holy Metropolis of Toronto has been overly slandered lately by some “journalists”, let’s take a brief look at some things.

Seventy eight (78) churches and two (2) monasteries are operating under the jurisdiction of the Holy Metropolis of Toronto.

Sunday schools and afternoon or Saturday Greek schools operate in every Greek Orthodox Community of the Holy Metropolis of Toronto.

Greek Orthodox day schools operate in some Communities, including our Holy Metropolis.

The Holy Metropolis of Toronto, in collaboration with the Government of Ontario, operates shelters for the homeless and millions of dollars a year are spent for this purpose.

The Holy Metropolis of Toronto, again in collaboration with the Government of Ontario, operates social services and more than $250,000 are made available for this purpose annually. These social services specialize in family violence and the elderly, and focus specifically on people of Greek origin.

The Holy Metropolis of Toronto has annual youth meetings.

The Holy Metropolis of Toronto has annual youth camps in Vancouver, Winnipeg, Kitchener, Toronto and Montreal.

The Holy Metropolis of Toronto has a school of Byzantine Music with branches in Toronto, Hamilton, London, Montreal, Winnipeg and Calgary.

The Holy Metropolis of Toronto operates a university-level Theological School recognized by all universities worldwide, including the Hellenic National Academic Recognition Information Center; 47 young men have graduated so far.

The Holy Metropolis of Toronto has an office of Greek Education which oversees and coordinates Greek education across Canada.

The Holy Metropolis of Toronto publishes a monthly newspaper, the Orthodox Way, full of spiritual content.

Metropolitan Sotirios has a weekly, half-hour television program with spiritual sermons that is heard and viewed across Canada.

All this spiritual work of the Holy Metropolis of Toronto is briefly described in the annual calendar of the Holy Metropolis of Toronto. Are some “journalists” blind and haven’t read it or don’t know about it? They are not blind. They act blind. But more so, they are liars and slanderers.

Let’s talk about just one such “journalist” and let’s call him Philip. This is not his real name. Philip knows that he is a liar and a slanderer. Do you suppose that he does not remember how much money he had to pay when he was taken to court after slandering a certain businessman?

The Holy Metropolis of Toronto thanks Philip and every slanderer, because he has given it the opportunity once again to present its spiritual work. Philip too is a spiritual child of the Holy Metropolis of Toronto. The Holy Metropolis of Toronto has the policy of not taking its children to court. But if Philip overdoes it and forces the Holy Metropolis of Toronto to take him to court, he will not be saved with the hundreds of thousands of dollars he had to pay to the businessman. Millions of dollars will be needed. Let Philip and every other Philip think about this and he would do well to recall all the slanderous things that he wrote.