Π Α Σ Χ Α 2 0 20

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

Η γ έ ρ θ η!
Η απόδειξη της θεότητος
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου

Μετά την ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας και την εξορία από τον παράδεισο, η ανθρωπότητα για αιώνες και χιλιετηρίδες βασανίστηκε. Όλοι πλέον περίμεναν κάποια βοήθεια από τον ουρανό.

Η παλαιά διαθήκη μιλάει για τον ερχομό του Μεσσία. Ο προφήτης Ησαΐας λέγει. «Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ».

Γεμάτη είναι η παλαιά διαθήκη με προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία. Ολόκληρη η ανθρωπότητα περίμενε κάποιον δυνατό σωτήρα από τον ουρανό.

Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι μιλούσαν γι’ αυτό πολλές φορές. Ο Σωκράτης χαρακτηριστικά στην απολογία του λέγει. «Ει μη τίνα άλλον ο Θεός υμίν επιπέμψειε, κηδόμενος υμών, καθεύδοντες αν διατελοίτε τον εσαεί χρόνον». Εάν ο Θεός δεν στείλει κάποιον άλλον φροντίζοντας για σας, θα κοιμάσθε για πάντα.

Ο Κομφούκιος λέγει. «Είς άγιος μέλλει αποσταλήναι εξ ουρανού, ος γνώσεται τα πάντα και έξει πάσαν εξουσίαν εν ουρανώ και επί γης».

Οι αιγύπτιοι έγραφαν. «Η μήτηρ και παρθένος Ίσις γεννήση τον Ώρον, όστις έμελλε να συντρίψη την κεφαλήν του Τυφώνος».

Οι ινδοί παρακαλούσαν «ίνα ο Θεός των αποστείλει τον Θεόν Krishna δια να σώση την ανθρωπότητα».

Ο Ρωμαίος ιστορικός Σουετώνιος γράφει. «Ήτο ήδη πίστις καθολική εις την Ανατολήν, ότι εκ της Ιουδαίας εξελεύσεται είς Βασιλεύς, μέλλων να ιδρύση παγκόσμιον αυτοκρατορίαν».

Όλα αυτά είναι θαυμάσια. Η ανθρωπότητα έχει προετοιμαστεί για τον ερχομό του Μεσσία. Τώρα το πρόβλημα είναι ποιός είναι ο πραγματικός Μεσσίας. Πως θα πειστούμε, ότι αυτός που ονομάζουμε Μεσσία είναι ο πραγματικός Μεσσίας;

Ο Ιησούς γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία. Μεγάλωσε. Δίδαξε την αλήθεια. Έκανε θαύματα πολλά. Καταδικάστηκε. Εμπτύστηκε. Κολαφίστηκε. Χλευάστηκε. Φορτώθηκε τον σταυρό της ατιμίας. Σταυρώθηκε. Στον σταυρό συγχώρεσε τον ληστή. Τον διαβεβαίωσε, ότι θα ήταν μαζί Του στον παράδεισο. Φρόντισε τη μάνα Του. Ο αγαπημένος Του μαθητής Ιωάννης θα ήταν πλέον ο υιός της. Συγχώρεσε τους σταυρωτές Του και όλο τον κόσμο. Έκλινε την κεφαλή Του και παρέδωσε το πνεύμα Του. Κατέβηκε νικητής στον άδη. Συνέτριψε το κέντρο του θανάτου. Αναστήθηκε.

Έτρεξαν οι Μυροφόρες να αλείψουν το νεκρό σώμα με μύρα, όπως ήταν η παράδοση των εβραίων. Τί έκπληξη! Ο λίθος ήτανε αποκεκυλισμένος. Λευκοντυμένος άγγελος λέγει στις Μυροφόρες. «Ηγέρθη. Ουκ έστιν ώδε». Αναστήθηκε!

Αυτό είναι το επισφράγισμα. Αυτή είναι η απόδειξη της θεότητας του Ιησού. Η Ανάστασή Του. Μας το λέγει καθαρά ο Απόστολος Παύλος. «Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε κούφια είναι η πίστη μας, κούφιο και το κήρυγμα μας».

Αγαπημένοι μου χριστιανοί, ο κορωνοϊός αμπάρωσε εφέτος τις εκκλησίες μας. Ο παππάς, ο ψάλτης και ο νεωκόρος τελούν όλες τις θείες λειτουργίες και τις ιερές ακολουθίες. Όλοι οι ευλαβείς χριστιανοί στα σπίτια τους, μπροστά στο προσευχητάρι τους οικογενειακά προσεύχονται. Ανεβαίνουν με τις ψυχές τους στο θρόνο της χάριτος. Ατενίζουν τον αναστημένο Χριστό. Ζουν την Ανάστασή Του. Δεν έχουν καμία αμφιβολία. Ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός.

Πολλοί αμφισβήτησαν την ανάσταση του Χριστού. Πολλοί την πολέμησαν. Έκαναν και τί δεν έκαναν! Έκαναν κινηματογραφικά έργα. Έγραψαν αναίσχυντα βιβλία. Έκαναν προπαγάνδα φοβερή. Άρχισαν με τους φύλακες του τάφου του Χριστού και τους προϊσταμένους τους. Έκαναν τόσα άλλα. Τίποτε δεν πέτυχαν. Η ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Κανείς δεν μπορεί να καταρρίψει την αλήθεια αυτή. Αναστήθηκε ο Χριστός και οι πολέμιοί Του ντροπιάστηκαν, ντροπιάζονται και θα ντροπιάζονται.

Χριστός Ανέστη, ευλογημένοι μου χριστιανοί. Ζήστε την Ανάστασή Του. Αναλογιστείτε τη δική σας ανάσταση και προετοιμαστείτε γι’ αυτήν. Με ζωντανή πίστη. Με μετάνοια. Με αγάπη για όλο τον κόσμο και με έργα αγάπης. Με συγχώρεση και του μεγαλύτερου εχθρού σας. Με ζήτηση συγχώρεσης από όλους.

Χριστός Ανέστη! Αγκαλιαστείτε εχθροί και φίλοι. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η απόδειξη, ότι αυτός είναι ο Μόνος Αληθινός Θεός.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Άναστάντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

PASCHA 2020

Reverend Fathers, Honourable Presidents and Esteemed Members of the Boards of Directors, Members of the Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth Members of the Communities, and to the Entire Plenitude of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada

He is Risen!
The Demonstration of His Divinity
A PASCHAL ENCYCLICAL

Archbishop Sotirios

Following the disobedience of Adam and Eve, and their subsequent exile from paradise, humanity was tormented for centuries and millennia, waiting for some help from heaven.

The Old Testament speaks of the coming of the Messiah. The prophet Isaiah says: “Behold, the virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call His name Immanuel.”

The Old Testament is full of prophecies about the coming of the Messiah. The entire world was in fact waiting for a mighty savior from heaven.

Ancient Greek philosophers referred to this on many occasions. Socrates characteristically stated in his Apology: “you would spend the rest of your lives asleep, unless the god sends you someone else in his concern for you.” Only with divine assistance was it thought that we can break free from our slumber.

Confucius announced that a saint would be sent from heaven, who would know everything and have all authority over heaven and earth.

Egyptians believed that the mother and virgin Isis would give birth to Horus, who was meant to crush the head of the monstrous Typhon.

Hindus prayed for God to send the deity Krishna to save humankind.

The Roman historian Suetonius wrote that “A firm persuasion had long prevailed through all the East, that it was fated for the empire of the world, at that time, to devolve on some who should go forth from Judaea.”

How remarkable it is that humanity had so planned for the coming of the Messiah. Now the problem becomes: who is the real Messiah? How can we know that He who we call the Messiah is the real Messiah?

Jesus was born of the Virgin Mary. He grew up. He taught the truth. He performed many miracles. He was convicted. He was spit on. He was beaten. He was ridiculed. He was saddled with the cross of dishonor. He was crucified. On the cross, he forgave the thief. He assured him that he would be with Him in paradise. He took care of His mother. His beloved disciple John would now be her son. He forgave His crucifiers and the entire world. He bowed His head and surrendered His spirit. He descended victorious into hell. He defeated the very core of death. He rose on the third day.

The Myrrhbearers hurried to anoint the dead body with myrrh, as was the tradition of the Jews. Amazing! The stone was rolled away. An angel clothed in a white robe said to the Myrrhbearers: “He is risen! He is not here.” He is risen from the dead!

This is the seal. This is the proof of the divinity of Jesus. His Resurrection. The Apostle Paul clearly tells us that “if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty.”

My dear Christians, the doors of our churches remain locked this year because of the coronavirus. The priest, the chanter and the sexton continue to conduct all the divine liturgies and Church services on behalf of everyone. All devout Christians pray with their families in front of their icon stand at home. They ascend with their souls to the throne of grace. They look at the risen Christ. They live His Resurrection. They have no doubt that Christ is the only true God.

Many have disputed the Resurrection of Christ. Many have contested it. And they tried many things to call the Resurrection into question! They made films. They wrote disgraceful books. They engaged in terrible propaganda. They first focused their attention on those guarding the tomb of Christ and their superiors. They tried so many things. But they never succeeded in anything. The Resurrection of Christ is a historic event. No one can disprove this truth. Christ is Risen and His enemies from the beginning continue to be embarrassed and humiliated.

Christ is Risen, my blessed Christians. Live His Resurrection. Think about your own resurrection and prepare for it. With a faith which is alive. With repentance. With love for the whole world and by way of works of love. By forgiving even your worst enemy. By asking for forgiveness from everyone.

Christ is Risen! Let us embrace both enemies and friends. The Resurrection of Christ demonstrated that He is the Only True God.

With fatherly love and blessings in the Risen Christ,

ARCHBISHOP SOTIRIOS

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA