ΠΑΣΧΑ 2018

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους,
Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ.,
Φιλοπτώχους Αδελφότητες,
Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες,
Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)

Αναστημένος Χριστός και κόσμος

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Είναι η απόδειξη της θεότητας του Χριστού. Η απόδειξη ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Η απόδειξη ότι ο Χριστός θα επανέλθει για να κρίνει ζώντες και νεκρούς.

Ο Αναστημένος Χριστός είναι ο Αληθινός Θεός. Η Αλήθεια. Η Ζωή. Η Αγάπη. Η Αρετή.

Μόλις η κακία είδε, ότι η αρετή σταυρώθηκε και αναστήθηκε, επαναστάτησε. Χρησιμοποίησε τα πάντα για να σκεπάσει την αλήθεια. Χρησιμοποίησε την πονηρία. Tο ψέμα. Tην δωροδοκία. Να η πρώτη πράξη της κακίας. Δωροδόκησε τους στρατιώτες που φύλαγαν τον τάφο του Χριστού. Τους είπε. Πείτε ότι κοιμόσασταν και ήρθαν οι μαθητές Του και έκλεψαν το σώμα.

Αυτή ήταν η πρώτη πράξη της κακίας. Και συνεχίζει κατά τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποίησε τότε τους στρατιώτες. Από τότε και πάντοτε χρησιμοποιεί τον κόσμο για να σκεπάζει την αλήθεια, που είναι ο Αναστημένος Χριστός. Αντί για τη δωροδοκία χρησιμοποιεί την αθεΐα. Τις ψευτοθρησκείες. Τις πλανεμένες ιδεολογίες.

Η πίστη στον Αναστημένο Χριστό εκάλυψε σχεδόν όλο τον κόσμο. Κέρδισε με την αγάπη. Ποια άλλη θρησκεία ή ιδεολογία, στηρίζει την διδασκαλία και την ύπαρξή της στην αγάπη; Μόνο ο Χριστός και ο Χριστιανισμός. Βλέποντας την πρόοδο του Χριστιανισμού, αφήνιασε η κακία. Είπε στην αρετή, στον Αναστημένο Χριστό. Εσύ την αγάπη και την συγχώρηση. Εγω το μίσος και τον πόλεμο. Και να ιδούμε ποιος θα κερδίσει.

Επιστράτευσε η κακία όλα τα μέσα. Το μίσος. Το ψέμα. Τον φόνο. Γι’αυτό βλέπουμε σήμερα τα μέσα ενημέρωσης σχεδόν όλα να στρέφονται εναντίον του Χριστιανισμού. Εχουν καταφέρει να παρουσιάζουν την ανηθικότητα σαν ηθική. Το ψέμα σαν αλήθεια. Την κακία σαν αγάπη. Και αυτό δεν έφθασε στην κακία. Εκτός από τον πνευματικό φόνο, χρησιμοποιεί και τον φυσικό φόνο. Η κακία κάθε χρόνο σκοτώνει περίπου εκατό χιλιάδες (100.000) χριστιανούς. Χωρίς κανένα λόγο. Χωρίς καμιά αιτία. Μόνο και μόνο επειδή είναι χριστιανοί και πιστεύουν στην αγάπη και στην συγχώρηση.

Αυτά κάνει ο σημερινός κόσμος στον Αναστημένο Χριστό. Το ψέμα στην αλήθεια. Το σκοτάδι στο φως. Το μίσος στην αγάπη. Η σημερινή πραγματικότητα είναι, ότι ο κόσμος είναι εναντίον του Χριστού. Του Αναστημένου Χριστού.

Ο Αναστημένος Χριστός τα προείπε αυτά, αλλά είπε και το «Εν τω κόσµω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσµον» (Ιωάν. 16, 33).

Αγαπημένοι μου χριστιανοί,

Ήρθατε απόψε εδώ για να γιορτάσετε την Ανάσταση του Χριστού και να συμμετέχετε σ’αυτήν. Γιορτάστε την. Ζείστε την. Μη φοβείσθε ούτε τον κόσμο, ούτε τον θάνατο. Ο Αναστημένος Χριστός νίκησε τον κόσμο. Πάτησε τον θάνατο. Θα πεθάνομε, αλλά θα μας αναστήσει. «Δεύτε λάβετε φως…».

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

PASCHA 2018

Reverend Fathers, Honourable Presidents,
Esteemed Members of the Community Councils,
Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth,
And to the entire plenitude of our
Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)

The Risen Christ and the World

PASCHAL ENCYCLICAL

By Metropolitan Sotirios

The Resurrection of Christ is a historical event. It demonstrates that Christ is truly God, and that He is the expected Messiah who will return to judge the living and the dead.

The Risen Christ is the True God, which means that He perfectly embodies Truth, Life, Love and Goodness.

As soon as evil perceived that the ultimate Good was crucified and then resurrected, it revolted. It did whatever it could to hide the truth. It used deceit, lies and bribery. For its first wicked act, it bribed the soldiers who stood guard over the tomb of Christ. They were told to say that they slept while His disciples came and stole the body.

This tendency, as exemplified by the first act of evil, continues and perpetuates ever since. At the time, it focused on the soldiers. Now, evil draws on the world to cover up the truth of the Risen Christ. Instead of bribery, it promotes atheism, pseudo-religions and flawed ideology.

Faith in the Risen Christ spread through almost the entire world. It won over people with the power of love. What other religion or ideology grounds its entire teaching and being on love? Only Christ and Christianity. Seeing the progress of Christianity, evil was enraged. It responded to virtue, to the Risen Christ, as follows: ‘You aspire to love and forgiveness, I cling to hatred and war; let us see who will win.’

Evil draws on all means at its disposal: hatred, lies, murder. That is why we see most of today’s mass media turning against Christianity. They manage to present the immoral as moral. Lies and evil are passed off as truth and love. And that is not enough for evil. In addition to killing the human spirit, it also commits physical murder. Evil kills every year around one hundred thousand (100,000) Christians without any reason or justification, other than the fact they are Christians, and believe in love and forgiveness.

This is what the contemporary world does when confronted with the Risen Christ. It converts lies to truth, darkness to light, hatred to love. The present day reality is that the world is opposed to Christ, and staunchly hostile to the Risen Christ.

The Risen Christ foretold these things, but he also said that, “In the world you will have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the world” (John 16:33).

My beloved Christians,

You came here tonight to celebrate and partake of Christ’s Resurrection. Rejoice. Live the Resurrection deep within your hearts and minds. Fear neither the world nor death. The Risen Christ defeated the world. He trampled over death. We will die, but He will resurrect us. “Come, receive the light…”

With fatherly love and blessings in the Risen Christ,

Metropolitan Archbishop Sotirios

Head of the Greek Orthodox Church in Canada