Ενημέρωση της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά για την οικονομική αρωγή για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και σε άλλα Ιδρύματα

Το περασμένο καλοκαίρι παρακολουθήσαμε με ταραχὴ και θλίψη τις τρομερὲς πυρκαγιές, οι οποίες έπληξαν την αγαπημένη μας Πατρίδα, Ελλάδα.

Η Ιερὰ Αρχιεπισκοπή μας, ανταποκρινόμενη σε εκείνα τα γεγονότα, εξέδωσε εγκυκλίους προς κάθε ενοριακὴ Κοινότητα, ώστε να συγκεντρωθούν έσοδα με αποκλειστικὸ σκοπὸ τη βοήθεια των πληγέντων αδελφών μας στην Ελλάδα.

Δεσμευθήκαμε, ότι όλα τα συγκεντρωμένα έσοδα, ανεξαιρέτως, θα μεταφέρονταν στο Οικουμενικὸ Πατριαρχείο προκειμένου να διατεθούν στην Ελλάδα.

Στα συνολικώς συγκεντρωμένα κονδύλια αρωγής για τις πυρκαγιές συλλέχθηκαν επιπλέον και συγκεκριμένα έσοδα προς βοήθεια της Ιεράς Μονής αγίας Παρασκευής στο Μάζι, η οποία επλήγη βαρύτατα απὸ τις πυρκαϊές.

Κατόπιν της πρόσκλησής μας για βοήθεια, συγκεντρώθηκαν από τις Κοινότητες ανὰ τον Καναδά, εκατὸν τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα δολλάρια ($103.829.00) για τις πυρκαγιές, ποσό το οποίο εξ ολοκλήρου απεστάλη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στις 23 Νοεμβρίου 2021, απεστάλησαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αναλυτικά τα κάτωθι ποσά:

  • Εκατὸν τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα δολλάρια ($103.829), για τις πυρκαϊὲς στην Ελλάδα.
  • Δέκα τρεις χιλιάδες δολλάρια ($13.000.00), σε βοήθεια της Ιεράς Μονής αγίας Παρασκευής Μαζίου, η οποία κατεστράφη από τις πυρκαγιές.
  • Δέκα πέντε χιλιάδες δολλάρια ($15.000.00), για το Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.
  • Δέκα πέντε χιλιάδες δολλάρια ($15.000.00), για τον ανεγερθησόμενο Ι. Ναό στη Μάλτα.

Συνολικά απεστάλησαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα δολλάρια ($146.829.00).

Η αποστολή των εμβασμάτων καθυστέρησε προκειμένου να διασφαλισθούν, η τήρηση και συμμόρφωση προς τους καναδικοὺς χρηματοοικονομικοὺς και δημοσιονομικοὺς κανονισμοὺς περί οποιουδήποτε δηλωμένου ευαγούς ιδρύματος.

Μετὰ τη λήψη των εμβασμάτων, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, απέστειλε το από 21/12/2021 γράμμα -εσωκλείεται αντίγραφο- επιβεβαίωσης παραλαβής των εμβασμάτων, ευγνωμοσύνης για την παρασχεθείσα υποστήριξη απὸ τους πιστοὺς στον Καναδά και διανομής τους σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στο από 23/11/2021 γράμμα -εσωκλείεται αντίγραφο- του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους τους δωρητὲς και υποστηρικτὲς του αγαθοεργού αυτού εγχειρήματος και προτρέπουμε να γίνουν επιπλέον προσπάθειες προς βοήθεια της μακροπρόθεσμης ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστὸς να χαρίζει το μέγα έλεός Του σε όλους τους δωρητὲς και να παράσχει ελπίδα, υπομονὴ και υγεία σε εκείνους, οι οποίοι εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν απὸ τις πυρκαϊές.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
7 Φεβρουαρίου 2022

Briefing of the Holy Archdiocese of Canada Regarding Financial Assistance for Fires in Greece and Other Institutions

Last summer, we witnessed with shock and sadness the horrific wild fires that devastated our beloved Motherland Greece.

In response to these events, our Holy Archdiocese issued encyclicals to each parish community requesting that funds be collected for the sole purpose of assisting our affected brothers and sisters in Greece.

We committed that all funds collected, without exception, would be transmitted to the Ecumenical Patriarchate for distribution to Greece.

In addition to the general wildfire relief funds collected, targeted funds were also gathered to help the St. Paraskevi Monastery in Maziou that was severely damaged by the fires.

Following our call for assistance, One Hundred and Three Thousand Eight Hundred and Twenty-Nine Dollars ($103,829) was collected from communities across Canada. The full amount was sent to the Ecumenical Patriarchate.

On November 23, 2021, the following was sent to the Ecumenical Patriarchate:

  • One Hundred and Three Thousand, Eight Hundred and Twenty-Nine Dollars ($103,829), for the Forest Fires in Greece.
  • Thirteen Thousand Dollars ($13,000), to help the St. Paraskevi Maziou Monastery, which was destroyed by the wildfires.
  • Fifteen Thousand Dollars ($15,000), for the Patristics Foundation.
  • Fifteen Thousand Dollars ($15,000), for the Diocese of Malta.

The total amount sent therefore to the Ecumenical Patriarchate was One Hundred and Forty-Six Thousand, Eight Hundred and Twenty-Nine Dollars ($146,829).

Transfer of the funds was delayed to ensure adherence to and compliance with relevant Canadian financial laws and regulations for a registered charitable institution.

Following receipt of the funds, our Ecumenical Patriarch Bartholomew sent a letter of acknowledgement and appreciation on 21/12/2021 (Copy of the Original Letter included) as a confirmation of receipt of fund and to show gratitude for the support provided by the faithful in Canada and their distribution according to the agreed letter dated 23/11/2021 (Enclosed) by His Eminence Archbishop Sotirios.

We extend our gratitude to all donors and supporters of this charitable undertaking and we encourage that additional efforts be made to assist with the long term reconstruction of affected areas.

May our Lord Jesus Christ grant His great mercy to all benefactors and provide hope, patience, and health to those working to restore the damages caused by the fires.

PRESS RELEASE
From the Office of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada
February 7, 2022