ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023

Ευλαβ. Ιερατ. Προϊσταµένους, Αξιότ. Προέδρους και Εντιµ. Μέλη των Διοικ. Συµβουλίων, Εντιµολ. Άρχοντες του Οικουµενικού Πατριαρχείου, Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωµα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ!

Πόσο υποφέρει σήμερα;

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

«Νύχτα σκέπασε και πάλι πολιτείες και χωριά
κι οι ψυχές µας περιµένουν κι είναι η θλίψη µας βαθιά.

Μας φαρµάκωσε το ψέµα και το µίσος το πικρό

τ’ αδικοχυµένο αίµα αναρίθµητων νεκρών.

Έλα Χριστέ µας σε µας που Σε καρτερούµε,

φέρε γαλήνη και παρηγοριά».

Ζόφος. Παχύ σκοτάδι. Μαύρα σύννεφα καλύπτουν τον ουρανό. Παντού πόλεµοι. Αιµατοχυσίες. Άνθρωποι ξεριζωµένοι τρέχουν να βρούν κάπου ειρήνη. Πνίγονται στις θάλασσες. Αποδεκατισµένοι βρίσκουν νέες πατρίδες. Φοβερό να το ζεις.

Αυτοκτονούν και σκοτώνουν αθώους. Εξαγριωµένοι τζιχαντιστές κόβουν λαιµούς µε µαχαίρι. Τι Θεός είναι αυτός στον οποίον πιστεύουν; Ασφαλώς ψεύτικος.

Κάθε αδικοσκοτωµένος είναι και ένας µικρός Χριστός. Δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) αθώα παιδιά έσφαξε ο Ηρώδης. Δέκα τρία εκατοµµύρια (13.000.000) χριστιανούς έστειλε στο µαρτύριο η ειδωλολατρική ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Εκατό χιλιάδες (100.000) χριστιανοί σκοτώνονται κάθε χρόνο, σήµερα. Γνωρίζει κανείς πόσοι πραγματικά σκοτώθηκαν στο Ισραήλ και στη Γάζα από τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλίτες; Πόσοι ακόμη θα σκοτωθούν; Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφθείτε την Ουκρανία και τη Ρωσία και μάλιστα αυτοί που κάνουν τα εγκλήματα εκεί είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Ναι, κάθε αδικοσκοτωμένος, μικρός ή μεγάλος, είναι ένας μικρός Χριστός. Διώχθηκε και διώκεται ο Χριστός.

Τον διώκει η απιστία. Η αθεΐα. Η θεωρία του υπερανθρώπου που θέλει να βάλει τον άνθρωπο στο θρόνο του Θεού. Οι ψεύτικες θρησκείες. Αυτές που διδάσκουν πως οι οπαδοί τους µπορεί να σκοτώνουν στο όνοµα του Θεού.

Στα δύο χιλιάδες (2000) χρόνια του Χριστού επί της γης, πρώτη φορά ο χριστιανισµός λιγοστεύει. Τι θα κάνουµε οι χριστιανοί;

Θα φοβηθούµε; Θα παραδοθούµε άνευ όρων; Ασφαλώς όχι. Ζει κύριος ο Θεός. Ζει ο Χριστός. Ζει στις ψυχές των χριστιανών.

«Νυν υπέρ πάντων ο αγών». Ο κάθε χριστιανός πρέπει να ρωτήσει. Έχω πίστη ως κόκκον συνάπεως; Μια τέτοια πίστη και βουνά µπορεί να µετακινήσει.

Μη φοβείσθε χριστιανοί. Η κακία ανέβασε την αρετή στον σταυρό. Τον Χριστό. Νόµισε, ότι Τον τελείωσε. Αλλά ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Νίκησε. Βασίλεψε και βασιλεύει.

Τούτα τα Χριστούγεννα να ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό του. Βασιλεύει ο Χριστός στη ψυχή µου; Είµαι ειλικρινής και τίµιος χριστιανός; Ζω την πίστη µου; Ζει ο Χριστός µέσα µου; Αυτό είναι το παν για τον κάθε χριστιανό. Το παν είναι ο Χριστός. Ο Χριστός να είναι στη ψυχή του κάθε χριστιανού.

Καλά Χριστούγεννα µε τον Χριστό στη ψυχή µας. Όπως νίκησε τον θάνατο ο Χριστός, θα νικήσει και την κακία που µαίνεται σήµερα.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

C H R I S T M A S 2 0 2 3

Reverend Fathers, Honourable Archons, Honourable Presidents and Esteemed Members of the Boards of Directors, Members of the Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth Members of the Communities and to the Entire Plenitude of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada.

CHRIST IS BORN!

How much is he suffering today?

Archbishop Sotirios of Canada

“Darkness covers once more cities and towns
while our souls wait and our anguish abounds.

Lies and bitter hatred have poisoned us all
the tragically spilled blood of countless dead.

Come dear Christ to us who patiently await,
bring us peace and comfort.”

Darkness. Everywhere darkness. Thick black clouds cover the sky. Wars everywhere. Bloodshed. People uprooted from their homes are running to find peace. They drown in the seas. Decimated, they seek out new countries in which to relocate. Incredible to witness.

They commit suicide and kill innocent people. Furious jihadists cut throats with a knife. What kind of God is this in whom they believe? Certainly fake.

Every one tragically killed is a small Christ. Fourteen thousand innocent children were slaughtered by Herod. Thirteen million Christians were sent to martyrdom by the pagan Roman Empire. Today, about 100,000 Christians are killed every year. Does anyone know how many have really been killed in Israel and in Gaza from Palestinians and Israelites? How many more will be killed. And it is not only that. Think of Ukraine and Russia and those who do these crimes who are Orthodox Christians. Yes, every unjustly killed person, small or big, is an image of Christ. Christ was and is persecuted.

He is persecuted by unbelief. By atheism. By the theory of the superman who wants to put man on the throne of God. By false religions. By the religions which teach that their followers can kill in the name of God.

In the 2,000 years from the time of Christ on the earth, Christianity is diminishing for the first time. What should Christians do?

Should we be scared? Should we surrender unconditionally? Certainly not. The Lord God lives. Christ lives. He lives in the souls of Christians.

“Now is the fight for everything.” Every Christian should ask: Do I have faith like a mustard seed? Such faith can move mountains.

Do not be afraid Christians. Virtue was hung on the cross by evil. Christ was crucified. Evil thought that He was finished. But Christ died and rose again. He was victorious. He reigned and continues to reign.

At Christmas, everyone should ask themselves: Does Christ reign in my soul? Am I a sincere and honest Christian? Do I live my faith? Does Christ live inside me? This is imperative for every Christian. Christ is everything. For Christ to be in the soul of every Christian.

I wish you a Merry Christmas, with Christ within our soul. As Christ defeated death, He will overcome the evil that rages on today.

With fatherly love and blessings in the Newborn Christ,

ARCHBISHOP SOTIRIOS

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA