Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α 2 0 2 2

Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταµένους, Αξιότ.Προέδρους και Εντιµ. Μέλη των Διοικ. Συµβουλίων, Εντιµολ. Άρχοντες του Οικουµενικού Πατριαρχείου, Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωµα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

«Χριστός επί γης»

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Αγία Γραφή. Βιβλίο αιώνιο. Σοφία άνωθεν. Αλήθεια ατόφια. Eκεί διαβάζουµε: «Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (Α’ Τιµοθ. 3,16). «Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ηµίν» (Ιωαν. 1,14). «Επί της γης ώφθη και εν τοις ανθρώποις συνανεστράφη» (Βαρούχ 3,38). «Το πλήρωµα της Θεότητος σωµατικώς» (Κολασ. 2,9). Δηλαδή; Όπως εύστοχα λέγει ο Θεολόγος Γρηγόριος, «Χριστός επί γης». Με άλλα λόγια, ο Θεός στη γη. Ο Θεός άνθρωπος.

Γυρίστε πίσω. Αγναντέψτε το παρελθόν. Δείτε τι έγινε πριν χιλιάδες χρόνια. Βρείτε το πάλι στην αιώνια αλήθεια. Ακούστε το αψευδές στόµα του Θεού. Διαβάστε στην Αγία Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη. Στη Γένεση. Ιδού τι είπε ο Θεός: «Ποιήσωµεν άνθρωπον κατ’εικόνα ηµετέραν και καθ’οµοίωσιν…» (Γενεσ. 1,26), «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν λαβών από της γης και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν» (Γενεσ. 2,7). Δηλαδή; Άνθρωπος επί γης. Για πρώτη φορά εµφανίζεται ο άνθρωπος στη γη.

Ιστορικοί σταθµοί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Της οικουµένης. Του σύµπαντος. Εγωκεντρικό; Εγωϊστικό; Ίσως. Άλλ’αυτή είναι η πραγµατικότητα. Μόνο ο άνθρωπος είναι ψυχοσωµατικός. Πνευµατοσωµατικός. Πριν από χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος στη γη. Πριν από 2022 χρόνια ο Χριστός στη γη.

Έφερε στη γη τον άνθρωπο ο Θεός δηµιουργός. Από αγάπη. Για να ζει. Να ευφραίνεται. Ν’απολαµβάνει τα κάλλη της δηµιουργίας. Τον έφερε «κατ’εικόνα» για να αποκτήσει το «καθ’οµοίωσιν». Ήρθε στη γη ο Θεός σαν άνθρωπος για τον άνθρωπο. Από ανάγκη του ανθρώπου. Για τη σωτηρία του ανθρώπου. Για να ταπεινωθεί ο Θεός. Για να σταυρωθεί. Για να πεθάνει. Για να βοηθήσει τον άνθρωπο ν’αποκτήσει το «καθ’ ομοίωσιν». Για να σώσει τον άνθρωπο. Για να υιοθετήσει τον άνθρωπο. Στη γη ο Χριστός, «ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν µη απόληται, άλλ’έχει ζωήν αιώνιον» (Ίωαν. 3,16). Στη γη ο Χριστός, ο ποιµήν ο καλός, για να σώσει τον άνθρωπο. Το πρόβατο το απολωλός.

Η άπειρη αγάπη του Θεού έφερε τον άνθρωπο στη γη. Ο ξεπεσµός. Η αθλιότητα. Το αµαρτωλό σκοτάδι του ανθρώπου. Η ανάγκη της σωτηρίας του ανθρώπου, έφεραν το Χριστό στη γη. Αντίθεση και ανοµοιότητα τροµερή στην αιτία των δύο αυτών συγκλονιστικών γεγονότων.

Δύο χιλιετίες από την ενανθρώπηση του Θεού και ποια είναι η κατάσταση της ανθρωπότητας; Πόλεμοι. Αιματοχυσίες. Μίσος. Ανηθικότης. Τραγικά γεγονότα στην Ουκρανία, στο Ιράν και σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Η ανθρωπότητα σκουντουφλάει. Έχασε την πυξίδα της. Τον προορισμό της. Γι’αυτό πρέπει όλοι μας να ξανασκεφθούμε τα γεγονότα των Χριστουγέννων. Τη γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ. Ο καθένας από μας να ετοιμάσει τη δική του φάτνη. Μια πνευματική φάτνη να γίνει η ψυχή του και η καρδιά του. Ο Χριστός να γεννηθεί εφέτος σ΄αυτή την πνευματική φάτνη. Να την θερμάνει. Να την καθαρίσει. Χρειάζεται επιστροφή. Αλλαγή δρόμου για τον καθένα από μας.

Ευλογημένοι μου χριστιανοί, να γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα με πραγματική μετάνοια. Με ταπείνωση. Με αγάπη για τον Χριστό και τον συνάνθρωπο. Με κτήμα το «γνώθι σαυτόν». Με καθαρή καρδιά και συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία. Έτσι θα είναι πλήρης η ένωσή μας με τον Χριστό. Να ζούμε στη γη με τον Χριστό, ώστε φεύγοντας δια του θανάτου να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι μαζί Του αιωνίως. Να είναι πλήρης και παντοτινή η ένωσή μας με τον Χριστό.

Εύχομαι σε όλους καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο. Ενωμένοι με τον Χριστό στην παρούσα ζωή και στην αιώνια Βασιλεία Του. Μαζί. Για πάντα μαζί με τον Χριστό.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

C H R I S T M A S 2 0 2 2

Their Graces, Reverend Fathers, Honourable Archons, Honourable Presidents and Esteemed Members of the Boards of Directors, Members of the Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth Members of the Communities, and to the Entire Plenitude of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada

“Christ Is On Earth”

Archbishop Sotirios of Canada

The Holy Bible is the eternal book. It provides wisdom from above, the truth that is without limit. We read in the Bible: “God was manifested in the flesh” (1 Tim. 3:16). “[T]he Word became flesh and dwelt among us” (John 1:14). “He was seen upon the earth and lived among men” (Baruch 3:38). “[T]he fullness of the Godhead bodily” (Colossians 2:9). What does it all mean? As Gregory the Theologian aptly puts it, “Christ is on earth.” In other words, God is on earth, the God-Man is here.

Go back. Look to the past. See what happened thousands of years ago. Reclaim once more the eternal truth. Listen to the sincere voice of God. Read it in the Bible, in the Old Testament, in Genesis. This is what God said: “Let Us make man in Our image, according to Our likeness…” (Genesis 1:26), “Then God formed man out of dust from the ground, and breathed in his face the breath of life; and man became a living soul” (Genesis 2:7). What does this mean? It signifies that man comes to earth. Humankind appears for the very first time.

These are essential moments in the historical evolution of the human race, of the world, of the entire universe. Self-centered? Selfish? Perhaps. But this is the reality. Only humans are psychosomatic entities, having both spirit and body. Thousands of years ago, man appears in the world. 2022 years ago, Christ comes into the world.

God the Creator brought man to earth out of love, for him to live, to rejoice, to enjoy the beauty the world had to offer. He brought him forth in His “image” in order for him to obtain His “likeness.” God comes to earth as man to benefit humankind. God comes because we need Him, for our salvation. With extreme humility, He comes to be crucified, to die, to help us access our divine “image,” to save us, to receive us by adoption. Christ comes “that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life” (John 3:16). Christ is on earth, as the Good Shepherd, to save all of us, to find the sheep which was lost.

God’s infinite love brought man to earth. The fallout, the resulting desolation, the sinful darkness of the world, the desperate need for salvation, this is what brings Christ to earth. What a tremendous contrast in the motivation behind these two fundamental events.

Two millennia since the Incarnation of God, what can we say about the state of the world? There is war, bloodshed, hatred, wickedness. Tragic events continue to unfold in Ukraine, in Iran and almost all over the world. Humanity stumbles. It has lost its compass, its sense of purpose. This is why we all need to consider more carefully the events relating to Christmas, especially the Nativity of Christ in Bethlehem. Let each one of us prepare his or her own manger. Let our souls and hearts become our own spiritual mangers, where we will prepare a place for Christ to come and dwell in us. For Him to keep us warm, to cleanse us. We need to get back. We need to change our lives.

My beloved Christians, let us celebrate the Feast of the Nativity of Christ this year with true repentance, with humility, with love for Christ and our fellow human beings. Let us come to the knowledge of ourselves. With a pure heart, let us to participate in the sacraments and receive Holy Communion. Thus, our union with Christ will be complete. By living on earth with Christ, we may continue to be united with Him in eternity as we pass on from this life. Let our union with Christ be complete and eternal.

I wish you a Merry and Blessed Christmas and a Happy New Year, united with Christ in this life and in His Eternal Kingdom. All of us together, let us forever be with Christ.

With fatherly love and blessings in the Newborn Christ,

ARCHBISHOP SOTIRIOS

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA