ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Θεοφιλεστάτους Επισκόπους,
Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους
Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων
Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες,
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων
Και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

28η Οκτωβρίου 1940
Ελευθερία: Ευθύνες-Θυσίες-Καρποί

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Λαμπρός σταθμός στην ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους η 28η Οκτωβρίου 1940. Η ελευθερία απαίτησε την υπέρτατη θυσία. Και ο ελληνικός λαός την έκαμε αυθόρμητα, σαν κάτι το αυτονόητο, με ενθουσιασμό.

Ο στυγερός δικτάτωρ Μουσολίνι, με τις οκτώ εκατομμύρια λόγχες, ζητεί από τον ελληνικό λαό να σκύψει το κεφάλι και να παραδοθεί άνευ όρων. Ο τίμιος ελληνικός λαός με το στόμα του Πρωθυπουργού του Ιωάννη Μεταξά απαντά βροντόφωνα: ΟΧΙ. Οι νέοι στρατιώτες τρέχουν στα σύνορα της πατρίδας και στις κορυφογραμμές της Πίνδου. Γράφουν ανεξίτηλες σελίδες της ένδοξης ιστορίας του ελληνικού έθνους. Χύνουν άφθονο το αίμα τους, αλλά τρέπουν σε άτακτη φυγή τον δόλιο εισβολέα. Ο κόσμος όλος εκστατικός θαυμάζει. Ο βρεττανός Πρωθυπουργός Wiston Churchill εύγλωττα εκφράζει το συμπέρασμα της ανθρωπότητας. «Απ΄ εδώ και εμπρός δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».

Οι ευθύνες της ελευθερίας είναι πολλές. Η ελευθερία απαιτεί τίμιο και ατσάλινο χαρακτήρα. Ετοιμότητα και εγρήγορση. Αυτοθυσία. Θυσία του ατόμου για το σύνολο.

Οι γονείς μας και τα αδέλφια μας στην εποχή του 1940 έζησαν με ευθύνη για την ελευθερία. Εκακοπάθησαν. Έχυσαν το αίμα τους. Θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Για την τιμή. Για την Πατρίδα. Για την οικογένεια. Για την Ορθόδοξη Πίστη. Απολαμβάνουμε εμείς τους καρπούς της υπέρτατης θυσίας τους. Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτούς. Ζούμε ελεύθεροι. Είμαστε υπεύθυνοι για την περαιτέρω ελευθερία μας και την πρόοδό μας.

Είμαστε αντάξιοι των «ηρωϊκώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων» αδελφών και γονέων μας; Παραδειγματιζόμαστε από τη ζωή τους και τις θυσίες τους; Κάνουμε εμείς υπερήφανους αυτούς, όπως αυτοί έκαναν υπερήφανους εμάς;

Σήμερα δεν απειλεί την ελευθερία μας ο Μουσολίνι. Την απειλούν όμως χειρότεροι και υπουλότεροι εχθροί από τον Μουσολίνι. Είναι τα ναρκωτικά στα οποία μερικοί γίνονται υποχείριοι και χάνουν την ελευθερία τους. Είναι η τηλεόραση με το κακό θέαμα και τις κακές συμβουλές. Είναι το διαδίκτυο στο οποίο οι νέοι μας παραδίδονται και ξεχνούν τον προορισμό τους και τον σκοπό της ζωής τους. Είναι η τεμπελιά στην οποία παραδίνονται πολλοί. Είναι η χλιδή και η καλοπέραση. Είναι η αφομίωση στην οποία πολλοί παραδίδονται και ξεχνούν ελληνικότητα, ελληνική γλώσσα, ορθόδοξη πίστη, ιδανικά. Όλα αυτά καιροφυλακτούν να βρουν την κερκόπορτά μας ανοικτή. Να μπούν και να μας κλέψουν την ελευθερία. Να μας δαμάσουν το φρόνημά μας. Να δουλώσουν την ψυχή μας. Να μας κάνουν υποχείρια των παθών μας.

Ελληνορθόδοξε του Καναδά, σκέψου ποιος είσαι. Ποια είναι η ιστορία σου. Ποιοι είναι οι πρόγονοί σου. Ποιος είναι ο προορισμός σου και ο σκοπός σου. Σκέψου τα όλα αυτά και κάμε την ζωή σου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είσαι αντάξιος των προγόνων σου. Της ιστορίας σου. Της ελληνικής καταγωγής σου. Της ορθόδοξης πίστης σου. Να είσαι ευλογημένο παιδί του Δημιουργού σου. Να συνεχίζεις το δημιουργικό Του έργο. Να ζεις και η ζωή σου να είναι χαρά, ικανοποίηση, απόλαυση. Πρόοδος υλική και πνευματική. Φρόντισε να δώσεις τα ίδια ιδανικά στους απογόνους σου. Γίνε το φως του κόσμου, όπως παρήγγειλε ο Χριστός. Ζήσε ελεύθερα και έσο έτοιμος να θυσιαστείς για την ελευθερία σου. Ο καρπός των ευθυνών σου και των θυσιών σου για την ελευθερία, είναι αυτή καθαυτή η ελευθερία. Χωρίς αυτό το θεόσταλτο αγαθό της ελευθερίας, δεν είσαι κάν σωστός άνθρωπος. Να ζεις ελεύθερα. Να πολεμάς για την ελευθερία σου. Για την ελευθερία του αδελφού σου, του κάθε σκλαβωμένου. Για την ελευθερία της Κύπρου και κάθε σκλαβωμένης πατρίδας.

Ευλογημένοι μου χριστιανοί. Αναλογιστείτε την θυσία των αδελφών και γονέων μας της εποχής του 1940. Απολαύστε την ελευθερία που μας εχάρισαν. Βεβαιωθείτε, ότι όντως ζείτε ελεύθεροι. Εξασφαλίστε την ελευθερία των απογόνων σας.

Ζήτω το πνεύμα του 1940. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω ο Καναδάς. Ζήτω η ελευθερία.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

OCTOBER 2021

To Their Graces Bishops,
To the Reverend Fathers, Honourable Presidents and
Esteemed members of the Community Councils,
Philoptochos Societies, Teachers, Students and
Youth of our Communities,
And the entire Plenitude of our
Greek Orthodox Archdiocese of Canada

28th October 1940
Freedom: Responsibilities-Sacrifice-Results

By Archbishop Sotirios of Canada

The National Holiday of October 28th 1940 is a brilliant landmark in the history of the Greek Nation. Freedom required the supreme sacrifice. And the Greek Nation spontaneously responded, as something self-evident, and with enthusiasm.

The atrocious dictator Mussolini, with his eight million weapons, demands from the Greek Nation and people to bow their heads in shame, and to surrender unconditionally. The honourable Greek people, through the voice of the Prime Minister Ioannis Metaxas, respond with their thunderous answer: NO! The young soldiers race to defend their northern boundary and the lofty ridges of the Pindos mountains. There, with their heroic feats, they write indelible pages in the glorious history of the Greek nation. They shed much blood to defend their country, and force the deceitful invader to retreat in a disorganized stampede. The whole world ecstatically beholds this victory with utter amazement. The Prime Minister of Britain, Winston Churchill, eloquently expresses the verdict and judgement of the entire world: “From now on, we will not say that Greeks fight like heroes, but that heroes fight like Greeks.”

The responsibilities of freedom are many. Freedom requires an honest and steel character. Preparedness and vigilance. Sacrifice. Sacrifice of the individual for the good of the whole.

Our parents and our brothers lived their lives with responsibility for freedom during the dark days of 1940. They suffered greatly, yet endured. They shed their blood. They sacrificed their own lives for freedom. For honour. For the Fatherland. For the family. For the Orthodox Faith. We today enjoy the fruits and results of their ultimate sacrifice. We are proud of them. We live in freedom. We are now responsible for preserving our own freedom and our progress.

But are we worthy of these sacrifices of our fathers, brothers, and sisters who “heroically fought and gloriously fell in battle?” Do we take our example from their lives and their sacrifices? Do we make them as proud of us, as we are of them?

Today, our freedom is not threatened by a Mussolini. We are threatened though by worse enemies who are more treacherous and under-handed than Mussolini. These insidious enemies make incessant war upon us, seeking to devour us. An example of one of these enemies is certain drugs and narcotics, to which some have become slaves and are manipulated in such a way that they lose their freedom. Another example is television, depicting bad scenes and spreading even worse examples and advice. Another is the Internet, where our young people capitulate and forget about their destiny and purpose in life. Another enemy is lethargy and laziness, to which many also surrender. Another is the hunger and thirst for luxury and the desire for the good life. A more insidious enemy is the constant threat of assimilation, to which many have already delivered themselves and their children, neglecting Hellenism, their Greek language and heritage, their Orthodox Christian faith, and the ideals of our people. All of these obvious and hidden enemies bide their time, preying upon our families and children, seeking to take advantage of an open “back door” to enter and to ravage. They seek to enter in and to steal our freedom. To subjugate our morale and our senses. To enslave our souls. To make us slaves to our passions.

Greek Orthodox Christians of Canada: think about who you are! What is your history. Who are your ancestors. What is your destiny and your purpose in life. Think about all of this, and live your life in such a way as to be worthy of the sacrifices of your ancestors; of their history; your Greek heritage; your Orthodox Christian faith. Be a blessed child of your Creator. Continue His creative work through your own works. Live your life in such a way that you will be happy, satisfied and spreading joy. Live in such a way that you will succeed both materially and spiritually. Make sure to pass on and to instill these same ideals in your own children. Be the light of the world, as mandated by our Lord Jesus Christ. Live in freedom and be vigilant and ready to sacrifice for your freedom. The fruit and the result of your responsibilities and your sacrifices for freedom, is freedom itself. Without this divinely sent gift of freedom, you can not develop into the correct person you are called to be. Therefore, live freely. Always fight for your freedom. Not only yours, but also for the freedom of your brother, of every enslaved individual. For the freedom of Cyprus and every enslaved homeland.

Blessed Christians! Consider the sacrifices made by our brothers, sisters and parents during the dark epoch of 1940. Enjoy the hard-fought freedom that they have bequeathed to us. Make sure that you actually live in freedom. Ensure that your families and children will always live in freedom.

Long live the spirit of 1940! Long live Greece! Long live Canada! Long live freedom!

With fatherly love and fervent prayers,

ARCHBISHOP SOTIRIOS
Greek Orthodox Archdiocese of Canada