Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α 2 0 2 3

Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταµένους, Αξιότ.Προέδρους και Εντιµ. Μέλη των Διοικ. Συµβουλίων, Εντιµολ. Άρχοντες του Οικουµενικού Πατριαρχείου, Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωµα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

Έτη 2022-2023:
Διαπιστώσεις – Σκέψεις – Προγραμματισμός

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Οι διαπιστώσεις για το έτος 2022 είναι περισσότερο από θλιβερές. Η τεχνολογία και οι επιστήμες έχουν προοδεύσει πολύ. Θα περίμενε κανείς αυτό να είναι θετικό εκατό τοις εκατό. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι έχει πολύ καλά στοιχεία και είναι πραγματική πρόοδος. Το πρόβλημα είναι, ότι συνδυάζεται με τη ροπή προς την αθεΐα. Είναι υπεύθυνοι οι επιστήμονες; Πιστεύω όχι. Μερικοί βεβαίως είναι υπεύθυνοι. Φαίνεται, ότι οι άνθρωποι ερμηνεύουν τα πράγματα κατά τον δικό τους τρόπο και προχωρούν σε διαπιστώσεις και ενέργειες οι οποίες δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι, ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός πάντων. Ο Θεός έδωκε μυαλά στον άνθρωπο και εργάζεται στην επιστήμη και στην τεχνολογία και προοδεύει. Αν δεν είχε θεόσδoτα μυαλά, δεν θα ήταν άνθρωπος, θα ήταν ένα άλλο ζώο. Δεν θα μπορούσε να έχει πρόοδο στην επιστήμη και στις τέχνες. Δυστυχώς όμως, υπάρχουν και εκείνοι για τους οποίους η Γραφή λέγει: «Είπεν άφρων εν τη καρδία αυτού ουκ έστι Θεός» .

Η ειρήνη στον κόσμο δεν υπάρχει στον βαθμό που έπρεπε να υπάρχει. Ο κάθε άνθρωπος δεν έχει ειρήνη στον εαυτό του ή τουλάχιστον όση έπρεπε να έχει. Γιατί δεν έχει; Φαίνεται, διότι δεν είναι συμφιλιωμένος με τον Δημιουργό του, αλλά και με τα δημιουργήματα του Θεού. Πόσο ο Χριστός μίλησε για την ωφέλεια της ειρήνης. «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται» και «Ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν». Όταν δεν υπάρχει ειρήνη μύρια κακά έπονται.

Πόλεμοι: Ποιος και πως μπορεί να εξηγήσει οποιοδήποτε πόλεμο, ιδιαίτερα όμως, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Δύο συγγενείς λαοί, ομόθρησκοι και όμως αλληλοσπαράζονται. Ποιος νους μπορεί να το εξηγήσει αυτό ή να το χωρέσει. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος Ρωσίας- Ουκρανίας. Παντού ακαταστασίες. Ας ρίξει κάποιος μια ματιά στη θεοκρατία του Ιράν και στο Αφγανιστάν των Ταλιμπάν και πολλά άλλα.

Ανηθικότητα: Φαίνεται, ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την αξία της ηθικής. Όχι βέβαια όλοι. Πως μπορεί να εξηγηθεί το φαινόμενο της τόσης έκλυσης των ηθών; Σεξουαλική ανηθικότητα. Διαφθορά στο έπακρον. Αισχροκέρδεια. Επικρατεί το δίκαιο του ισχυροτέρου; Μπορεί κανείς να συνεχίσει και να υποδείξει τόσα άλλα ανήθικα και απαράδεκτα.

Μελετώντας τα ανωτέρω, μας καταλαμβάνει κατάθλιψη. Προχωρούμε για την απογοήτευση; Ίσως είμαστε έτοιμοι να τα παραδώσουμε όλα; Είναι αυτό η σωστή γραμμή; Ασφαλώς όχι. Υπήρξε Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Τι επηκολούθησε; Ειρήνη και επιστροφή στον Θεό. Και σε αυτή την ζοφερή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, δεν πρέπει να το σκεφθούμε καλύτερα; Είναι η διαστροφή και η καταστροφή απόλυτη; Ασφαλώς όχι. «Ζη Κύριος ο Θεός». Προς τα εκεί πρέπει να στραφούμε. Εκεί, στον Θεό να επιστρέψουμε. Αυτή η επιστροφή στον Θεό είναι η πραγματική λύση. Κανένας μας να μη σκιαχτεί. Όσοι πιστεύουμε, να βάλουμε την πίστη μας και την προσευχή σε ενέργεια. Ο Θεός είναι Παρών. Δεν θα μας εγκαταλείψει.

Ατενίζοντας το έτος 2023 πρέπει να προγραμματίσουμε. Οι πιστοί να μείνουμε συνδεδεμένοι με τον Θεό. Με πίστη ισχυρή. Με προσευχή αδιάλειπτη. Με διάθεση να νικήσουμε. Ναι, να πάμε αντίθετα στο ρεύμα. Να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Αγάπη. Ειρήνη. Φιλανθρωπία και ελεημοσύνη. Να προγραμματίσουμε αυτά, αλλά να μην μείνουν πρόγραμμα. Να τεθούν σε καθημερινή εφαρμογή. Υπάρχει μεγάλη κατολίσθηση. Ο ανήφορος είναι μεγάλος. Όσοι πιστοί να προχωρήσουμε αντίθετα στο ρεύμα. Το εγχείρημα φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Μαζί μας είναι ο Θεός. «Ει ο Θεός μεθ’ ημών ουδείς καθ’ ημών». Οι μη πιστεύοντες να το σκεφθούν καλύτερα. Να μελετήσουν το σύμπαν. Με σύνεση να επισκεφθούν τη διάνοιά τους. Να χρησιμοποιήσουν το νου τους και να βρουν τον Θεό.

Εύχομαι και προσεύχομαι το έτος 2023 να είναι έτος ευτυχίας, προόδου, επιστροφής στον Θεό. Θα είναι, εφ’ όσον ο καθένας που πιστεύει στον Θεό κάμει το καθήκον του. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει αυτούς που Τον αγαπούν. Δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Ο Θεός είναι πάντοτε μαζί μας.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

N E W Y E A R 2 0 2 3

Their Graces, Reverend Fathers, Honourable Archons, Honourable Presidents and Esteemed Members of the Boards of Directors, Members of the Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth Members of the Communities, and to the Entire Plenitude of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada

Concerning the Period 2022-2023:
Observations – Thoughts – Future Planning

Archbishop Sotirios of Canada

The results of our observations for the year 2022 are quite distressing. Science and technology have come such a long way. One would expect this to lead to completely positive developments. Without a doubt, there has been tangible progress and there are many encouraging elements. The serious setback however is that these developments are connected to a strong inclination towards atheism. Are scientists solely responsible? I do not believe so. Some, of course, are at fault. More generally, it seems that people themselves tend to interpret things in their own way and to draw conclusions and engage in behaviours which are inconsistent with reality. The reality is that God is the Creator of all things. God bestows on humankind the necessary intellect and creativity which enable progress in science and technology. Without these faculties from God, we would simply not be human, we would be less than human. And we would not have been able to advance in science and the arts. Unfortunately however, some people bring to mind what Scripture says, “The fool said in his heart, “There is no God.””

Peace in the world does not exist to the extent that it should. Not everyone has peace within themselves, or at least not as much as they should. Why is this so? It is because we are not yet fully reconciled to our Creator, nor to God’s creations. Christ spoke at length about peace and its significance. “Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God” and “My peace I give to you.” When there is no peace, many evils follow.

Wars: How can any war be explained, and especially, the Russia-Ukraine war? Two closely connected peoples, sharing the same faith and yet they are killing each other. How can this be understood or accepted? It is not just the Russia-Ukraine war, violent confrontations are everywhere. Just look at the theocracy in Iran and the Taliban’s Afghanistan, and many others.

Wickedness: It seems that people no longer value ethical behaviour. Not all of them, of course. But how can so much depravity be explained? Uninhibited sexual immorality. Corruption to the fullest extent. Rampant profiteering. The mighty prevailing over the weak. One can go on and on. There are so many unethical and unacceptable phenomena we can point to.

Considering the above, we can easily fall into depression. Are we heading for complete disillusionment? Maybe we are ready to just give up? Is this how we should approach life? Of course not. There was both World War I and World War II. What followed? Peace and a return to God. And in this bleak situation in which we find ourselves in today, we need to remain positive. The perversion and destruction will not be total or absolute. “The Lord God Lives.” We need to turn to God. To God must we return. This return to God is the only path forward. Let us not be afraid. Let us all who believe apply ourselves in our faith and in prayer. God Is Present. He will not abandon us.

Looking ahead to the year 2023, we need a plan. Let us remain connected to God with strong faith, with unceasing prayer, and with a desire to be victorious. Yes, let us go against the current. Let us apply the commandments of God. Let us be guided by love, peace, compassion and charity. Let us organize ourselves, but not only in theory. Let us put into practice our plan on a daily basis. It is not easy. The uphill climb is long and hard when one goes against the current. As difficult as the task may seem, we are not alone. God Is with us. “If God Is with us, no one can stand against us.” Those who do not believe should rethink their position. They should study the world around them. With much prudence, they should engage and apply themselves in order to find God.

I hope and pray for the year 2023 to be a year of happiness, progress, and return to God. It can be, if all of us, who believe in God, do what we need to do. God does not forsake those who love Him. He does not abandon the world. God Is always with us.

With fatherly love and blessings in the Newborn Christ,

ARCHBISHOP SOTIRIOS

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA