13 Μαρτίου 2020

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

Με πολύ πόνο, αλλά και περίσκεψη γράφω αυτή την εγκύκλιο. Δυστυχώς, το πρόβλημα του κορωνοϊού είναι μεγάλο, αλλά πρέπει να αντιμετωπισθεί νηφάλεια, ειρηνικά και με πολλή πίστη. Γι’ αυτό παρακαλώ να τηρηθούν οι κάτωθι οδηγίες:

1. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας και οι Κοινότητές της θ’ ακολουθήσουμε επακριβώς εντολές και οδηγίες των Κυβερνήσεων του Καναδά.

2. Μία από τις εντολές είναι, ότι δεν επιτρέπεται συγκέντρωση περισσοτέρων των διακοσίων πενήντα (250) ατόμων σε κλειστό χώρο. Συνεπώς, όλες οι Ιερές μας Ακολουθίες θα γίνονται κανονικά, αλλά ο Ιερατικώς Προϊστάμενος και τα Διοικητικά Συμβούλια των Κοινοτήτων μας, θα πρέπει να φροντίσουν, ώστε σε κάθε Ιερή Ακολουθία ή Θεία Λειτουργία να μην εισέρχονται στον Ιερό Ναό περισσότερα από διακόσια πενήντα (250) άτομα. Με πολλή καλοσύνη να υποδεικνύουν στους ευλαβείς χριστιανούς, οι οποίοι θα είναι υπεράνω των διακοσίων πενήντα (250) ατόμων, ότι θα πρέπει να πηγαίνουν σε άλλες Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες στις οποίες δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των διακοσίων πενήντα (250) ατόμων ή σε Ιερές Ακολουθίες και Θείες Λειτουργίες οι οποίες θα τελούνται στον ίδιο Ιερό Ναό την ίδια ημέρα.

3. Κατά άκραν οικονομίαν, η Εκκλησία μας για την κρίσιμη αυτή περίοδο, επιτρέπει στον ίδιο ιερέα να τελεί δύο Θείες Λειτουργίες την ημέρα, πρωί και απόγευμα ή βράδυ.

4. Οι χειροτονίες των εψηφισμένων Βοηθών Επισκόπων Νεκταρίου Μοστράτου, Κεράμων, Αλεξάνδρου Σαλμά, Πατάρων και Δημητρίου Αντωνοπούλου, Ζηνουπόλεως, αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας εντολής.

5. Εάν τα κυβερνητικά μέτρα δεν έχουν αρθεί πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα, θα υπάρξει πρόβλημα και πρέπει οι Ιερές Ακολουθίες να τελεσθούν κατά τον ίδιο τρόπο, όπως ορίσαμε για τις Κυριακές και τις μεγάλες Γιορτές ή στο υπαίθριον. Υπενθυμίζεται, ότι σε κλειστούς χώρους δεν μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από διακόσια πενήντα (250) άτομα.

6. Πρέπει οι Ιερατικώς Προϊστάμενοι και τα Διοικητικά Συμβούλια να γνωρίζουν, ότι εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες των Κυβερνήσεων, οι ασφάλειες δεν θα καλύπτουν τυχόν προβλήματα τα οποία θα υπάρξουν και επομένως τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Κοινότητες θα είναι υπεύθυνες.

Παρακαλώ τους Ιερατικώς Προϊσταμένους, τα Διοικητικά Συμβούλια και τους ευλαβείς χριστιανούς να τηρήσουν επακριβώς τις οδηγίες της εγκυκλίου αυτής. Γνωρίζω, ότι δεν είναι εύκολο και είναι επώδυνο, αλλά είναι μία κρίση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι με πίστη στο Θεό και πολύ υπεύθυνα. Προσεύχομαι και ελπίζω και παρακαλώ προσεύχεσθε και εσείς άπαντες, ώστε με τη βοήθεια του Θεού να ξεπεράσουμε τη μεγάλη αυτή δοκιμασία. Εύχομαι να συνεχίσουμε όλοι το στάδιο των αρετών, τη Μεγάλη Σαρακοστή με πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό και να φθάσουμε με απόλυτη υγεία να προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη του Χριστού μας και τη νικηφόρα Ανάστασή Του.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Να διαβαστεί στις Εκκλησίες στην Ιερά Ακολουθία των Χαιρετισμών, αλλά και την Κυριακή 15 τρέχοντος μηνός Μαρτίου και όποτε άλλοτε ο Ιερατικώς Προϊστάμενος κρίνει απαραίτητο. Να δοθεί και σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης.

Reverend Fathers, Honourable Presidents and
Esteemed Members of the Boards of Directors,
Members of the Philoptochos Societies,
Teachers, Students and Youth Members of the Communities,
and to the Entire Plenitude of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada

With much pain, but also after very careful consideration, I write this Encyclical to you. Unfortunately, the challenge of the coronavirus is great, but it must be dealt calmly, peacefully and with great faith. I therefore ask you to adhere to the following instructions:

1. Our Greek Orthodox Archdiocese and its Communities will precisely observe the directives and instructions of the Canadian government and public health authorities.

2. One of the directives is that no more than two hundred and fifty (250) persons be gathered indoors. As a result, all of our Church Services will regularly take place, but the Parish Priests and the Boards of Directors of our Communities will ensure that no more than two hundred and fifty (250) people enter the Church for any service or Divine Liturgy. Whenever the limit of two hundred and fifty (250) persons is reached, pious Christians should be kindly instructed to seek to attend services at other Greek Orthodox Churches where the limit of two hundred and fifty (250) has not been reached. Alternatively, they could seek to participate in Church Services and Divine Liturgies which can be held in the same Church on the same day, but at a different time.

3. On the basis of the principle of Economia, our Church will allow during this critical time the same priest to perform two Divine Liturgies during the same day, that is one in the morning and one in the afternoon or evening.

4. The ordinations of Bishops-Elect Nektarios Mostratos of Keramos, Alexandros Salmas of Patara and Dimitrios Antonopoulous of Zinoupolis are postponed until further notice.

5. If the government directives have not been lifted before Holy Week, there will be many more difficulties. Church services should take place in the same manner as prescribed above for Sundays and Great Feasts, or even outdoors. It must be remembered that no more than two hundred and fifty (250) persons can be present for gatherings indoors.

6. The Parish Priests and the Community Boards should be aware that if these instructions are not followed, their insurance policies may decline to cover any potential issues that may arise, rendering the Communities and the Community Boards directly liable.

I urge the Parish Priests, the Community Boards, and pious Christians to strictly adhere to the instructions in this Encyclical. I know that the situation is not easy and is very upsetting, but it is a crisis which we all have to face responsibly and with faith in God. I pray and hope, and ask all of you to pray, in order for us to overcome this great trial with God’s help. I want all of us to continue the period of Great Lent with faith and trust in God, and eventually arrive with complete health to worship the Holy Passion of Christ and His Victorious Resurrection.

With fatherly love and blessings,

ARCHBISHOP SOTIRIOS OF CANADA

NOTE:
To be read in the Churches during tonight’s Salutations of the Theotokos, but also on Sunday the 15th of March and whenever the Parish Priest deems it necessary. To be also distributed to all the media.