18 Οκτωβρίου 2022

Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Αξιότ.Προέδρους και Εντιμ. Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων, Εντιμολ. Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

Αγαπητοί εν Κυρίω,

Πριν δυόμιση χρόνια είχαμε σύναξη των Αρχιερέων, αλλά και των Ιερέων της περιοχής Τορόντο και Περιχώρων και συζητήσαμε το θέμα εάν πρέπει να προβάλλεται διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η Θεία Λειτουργία. Αρχικώς, επεκράτησε η γνώμη, ότι δεν πρέπει να προβάλλεται η Θ. Λειτουργία δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τελικά όμως, απεφασίσθη να προβάλλεται όσο επικρατεί η πανδημία.

Από την 3η μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2022 είχαμε συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και εν συνεχεία Σύναξη όλων των Ιερέων από τον Καναδά στο Kingston, Ontario. Στη συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου ανεφέρθη το θέμα αυτό και στη Σύναξη των Ιερέων έγινε διεξοδική συζήτηση. Στο τέλος, το θέμα ετέθη σε ψηφοφορία και από τους σαράντα επτά (47) Κληρικούς – Αρχιερείς και Ιερείς-, σαράντα τέσσερις (44) εψήφισαν να μη μεταδίδεται η Θ. Λειτουργία από τα μέσα κοινωνικής δικτυώσης. Εψηφίσθη όποια εκκλησία θέλει, να μεταδίδει διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις Ι. Ακολουθίες Βαπτίσεων, Γάμων και Κηδειών. Συνεπώς, τελευταία Κυριακή που προεβλήθη διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η Θ. Λειτουργία ήταν η περασμένη Κυριακή, 9 Οκτωβρίου.

Παρακαλούνται άπαντες, οι Ιερείς και τα Διοικητικά Συμβούλια, να φροντίσουν, ώστε να μη μεταδίδεται η Θ. Λειτουργία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γράφεται ο η εγκύκλιος αυτή, διότι ορισμένοι Ιερείς -κακώς βέβαια- δεν έλαβαν μέρος στη Σύναξη των Ιερέων.

Ελειτούργησα σε κάποιον Ι. Ναό κάποια Κυριακή. Ελαβαν μέρος στη Θ. Λειτουργία εκατόν σαράντα (140) άνθρωποι. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ίδια Κυριακή παρηκολούθησαν επτακόσιοι εξήντα (760) άνθρωποι. Για το θέμα αυτό θα μπορούσαν να γραφούν πολλά. Δεν θα το πράξουμε. Θα αρκεσθώ μόνο να ειπώ, ότι παρακολουθώντας από το σπίτι ή από την εργασία μας τη Θ. Λειτουργία δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πίνοντες τον καφέ μας ή κάμνοντες οτιδήποτε άλλο, δεν είναι πραγματική συμμετοχή στη Θ. Λειτουργία. Δεν είναι πραγματική θεία λατρεία. Μπορούν πολλά να γραφούν για το θέμα αυτό. Σταματώ εδώ.

Εύχομαι και παρακαλώ όλους τους ευλαβείς χριστιανούς να προσέρχονται στη Θ. Λειτουργία και να κοινωνούν των Αχράντων Μυστηρίων. Αυτό είναι πραγματική λατρεία.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

October 18, 2022

Your Graces, Reverend Fathers, Honourable Archons, Honourable Presidents and Esteemed Members of the Boards of Directors, Members of the Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth Members of the Communities, and to the Entire Plenitude of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada

Beloved in Christ,

Two and a half years ago, we had had a meeting with the Bishops and all the Clergy of Toronto and the surrounding area and we discussed whether the Divine Liturgy should be live streamed through social media. Initially, the opinion was that the Divine Liturgy should not be live streamed. In the end, however, it was decided to live stream the services as long as the pandemic was prevalent.

We had a meeting on Monday, October 3rd with the Archdiocesan Council and then a Clergy Retreat with all the Priests in Kingston, Ontario. At the meeting of the Archdiocesan Council, this matter was mentioned and at the Clergy Retreat there was a thorough discussion. Finally, the matter was put to a vote and of the forty-seven (47) Clergy – forty-four (44) voted against live streaming the Divine Liturgy.

Any church that wants to, can live stream the Services of Baptisms, Weddings and Funerals through social media. Therefore, Sunday, October 9th was the last Sunday that Divine Liturgy was live streamed.

Everyone, Priests and Boards of Directors, are to ensure that the Divine Liturgy is not live streamed through social media.

This encyclical is being written because some Priests – unfortunately – did not take part in the Clergy Retreat.

One Sunday I celebrated a Divine Liturgy in one of our parish churches. One hundred and forty (140) people took part in the Divine Liturgy. On the same Sunday, seven hundred and sixty (760) people watched from social media. Much could be written about this topic. However, it will not be done here. It will only suffice to say, that watching the live streaming of the Divine Liturgy from home or from work, drinking coffee or doing anything else, is not real participation in the Divine Liturgy. It is not the correct way to worship. Much can be written on this subject. I stop here.

I hope and pray that all pious Christians come to the Divine Liturgy and partake of the Immaculate Mysteries. This is true worship.

With fatherly love and blessings in Christ,

ARCHBISHOP SOTIRIOS

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA