19 Αυγούστου, 2015

Ευλαβεστάτους Iερατικώς Προϊσταμένους
Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων της Ι. Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά)

Αγαπητοί εν Κυρίω

Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγ.
Πνεύματος να είναι πάντα μαζί σας.

Πλησιάζομε στην πρώτη Σεπτεμβρίου και στην αρχή του Εκκλησιαστικού μας Έτους. Με
την παρούσα μου επιστολή, εκφράζω πρός όλους σας την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, τις ευχαριστίες και την ευαρέσκεια της Εκκλησίας, για το έργο το οποίον επιτελείτε.

Μιας και είμαστε στην αρχή του Εκκλησιαστικού μας Έτους, επιθυμώ επίσης, να φέρω
στην προσοχή σας τα κάτωθι:

1. Η Θεία Λειτουργία πρέπει να τελείται από όλους, όπως είναι στο CD-DVD το οποίον έχετε. Η λειτουργική φυλλάδα την οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε είναι το μικρό βιβλιαράκι ελληνιστί και αγγλιστί της Θείας Λειτουργίας.

2. Το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, μέχρι και το Ευαγγέλιο, πρέπει να ψάλλεται από μαθητές του Κατηχητικού και του Ελληνικού Σχολείου. Το υπόλοιπο μέρος της Θείας
Λειτουργίας πρέπει σιγά, σιγά να το μάθουν και να το ψάλλουν όλοι οι χριστιανοί μαζί. Για
τον σκοπό αυτό, πρέπει να προμηθεύσετε όλες τις οικογένειες της Κοινότητάς σας με το CD και το DVD της Θείας Λειτουργίας την οποία ο ίδιος τελώ, ώστε να την ακούουν στο σπίτι τους και στο αυτοκίνητό τους και να την μαθαίνουν.

3. Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής σας πρέπει να στραφεί προς τη νεολαία και
πρώτ’απ’όλα, να φροντίσετε ώστε οι γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στα Ελληνικά
και τα Κατηχητικά Σχολεία και όχι μόνο, αλλά να είναι βέβαιοι ότι τα παιδιά τους φοιτούν
ανελλιπώς στα Ελληνικά και Κατηχητικά Σχολεία.

4. Ο κάθε ιερεύς πρέπει να έχει τουλάχιστον δώδεκα ιερόπαιδες ηλικίας άνω των 12 ετών,
οι οποίοι πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι και μαζί με όλα τα άλλα καθήκοντά τους,
μετα την Μεγάλη Είσοδο, να στέκονται πέριξ της Αγίας Τραπέζης. Ο ιερεύς να διευθύνει την απαγγελία του Πισεύω και του Πάτερ Ημών, ελληνιστί και αγγλιστί και να τα απαγγέλλουν μαζί του οι ιερόπαιδες και όλος ο λαός.

5. Το Εκκλησίασμα πρέπει να διδάσκεται από τον Ιερατικώς Προϊστάμενο να συμμ ετέχει
στην Θεία Λειτουργία και να κάμνει όσα παραγγέλλονται από την ίδια την Θεία Λειτουργία, όχι μόνο να ψάλλει, αλλά και να κύπτει την κεφαλή όταν ο ιερεύς λέει “τας κεφαλάς υμών τω Κυρίω κλίνατε” και όποιο άλλο παράγγελμα. Και πάνω απ’όλα, το Εκκλησίασμα πρέπει να διδάσκεται να συμμ ετέχει τακτικά στην Θεία Κοινωνία.

6. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δοθεί στα Κατηχητικά Σχολεία. Χωρίς σωστή κατήχηση
των παιδιών και συμμ ετοχή τους στην Θεία Λειτουργία και την Θεία Κοινωνία, οι Εκκλησιές μας σιγά-σιγά θα αδειάζουν.

7. Μαζί έχομε αποφασίσει, ότι το έτος 2016 θα γίνουν συνελεύσεις νεολαίας στο Vancouver, Edmonton, Winnipeg, London, Toronto, Montreal και Halifax. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο π. Θ. Παρασκευόπουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο Νεολαίας, παρακαλώ από τώρα να φροντίσετε, ώστε οι συνελεύσεις αυτές να έχουν μεγάλη συμμ ετοχή και πολλή επιστυχία.

8. Επίσης, μαζί αποφασίσαμε ότι, κατασκηνώσεις θερινές το 2016 θα γίνουν στο Vancouver, Edmonton ή Calgary, Winnipeg, Ontario, Quebec και Halifax. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι του Ontario και του Quebec πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις και ο αριθμός των κατασκηνωτών να είναι, όσους χωράει ο κατασκηνωτικός χώρος.

9. Επειδή μιλάμε εδώ για κατασκηνώσεις, υπενθυμίζω στον υπεύθυνο των κατασκηνώσεων π. Θεολόγο Δράκο και στον υπεύθυνο της νεολαίας π. Θεόδωρο Παρασκευόπουλο, με τα συμβούλιά τους, ότι πρέπει το συντομότερο δυνατόν, συνεργαζόμενοι με τον κ. Ι. Δαγώνα, να προγραμμ ατίσουν ακριβώς πώς να χρησιμοποιήσομε τον κατασκηνωτικό χώρο, ώστε πολύ σύντομα και πριν από το 2017 να χρησιμοποιείται ο χώρος αυτός για πνευματικές συνάξεις, θερινές και χειμερινές, αλλά και για την Κληρικολαϊκή μας Συνέλευση το 2017.

10. Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι πιστεύω πως το 50% της επιτυχίας ενός ιερέως είναι η σωστή
τέλεση της Θείας Λειτουργίας και το σωστό κήρυγμα. Απαραίτητο στοιχείο για τη σωστή
τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η Βυζαντινή Μουσική. Όλοι οι ιερείς μας πρέπει να
κατέχουν την Βυζαντινή Μουσική, αλλά και να φροντίσουν ώστε, οι ίδιοι να διδάσκουν την Βυζαντινή Μουσική σε ενδιαφερομένους, ώστε να έχομε ανθρώπους οι οποίοι θα γνωρίζουν να ψάλλουν σωστά. Παραρτήματα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, ως γνωστό, έχομε στο Vancouver, Calgary, Winnipeg, London, Hamilton, Toronto και Montreal. Τα παραρτήματα αυτά πρέπει να αυξηθούν και ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί, ώστε να δίδεται η ευκαιρία σε πολλούς να μαθαίνουν τη Βυζαντινή Μουσική.

11. Στην Κληρικολαϊκή μας Συνέλευση μιλήσαμε ότι, ο κάθε ιερεύς πρέπει να είναι πρότυπο προς μίμηση (role model). Δεν πιστεύω ότι πρέπει να νομίζει κανείς ότι είναι πρότυπο προς μίμηση εάν ζυγίζει 250 pounds ή καπνίζει ή πίνει ή ξενυχτά ή οτιδήποτε άλλο. Ο ιερεύς, σαν επέκταση του Επισκόπου, είναι “εις τύπον και τόπον Χριστού” και πρέπει παντού και πάντοτε να ενθυμείται αυτό και να συμπεριφέρεται αναλόγως.

12. Η Θεολογική μας Ακαδημία είναι το πνευμόνι της Εκκλησίας μας στον Καναδά. Όταν έχομε καλούς ιερείς, δεν έχομε προβλήματα στις Κοινότητές μας. Η Θεολογική μας Ακαδημία έχει καταρτίσει καλούς ιερείς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται καλυτέρευση και πρόοδος. Πρέπει η κάθε Κοινότης να ορίσει ετησίως μία Κυριακή, η οποία να είναι αφιερωμένη στην Θεολογική μας Ακαδημία. Το κήρυγμα του ιερέως να αναφέρεται στην Θεολογική μας Ακαδημία. Μετά την Θεία Λειτουργία να γίνεται γεύμα για την Θεολογική μας Ακαδημία, όχι τόσο για την οικονομική εισφορά, όσο για να δίνεται η ευκαιρία στους χριστιανούς να συζητούν για την Θεολογική Ακαδημία. Να την γνωρίζουν καλύτερα και να ευρίσκονται οι νέοι εκείνοι οι οποίοι θα αποφασίζουν να φοιτούν στην Θεολογική μας Ακαδημία και να γίνονται ιερείς.

13. Το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω στην επιστολή μου αυτή είναι ο οδηγός ιερέως. Το έχομε συζητήσει πολλές φορές και δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτε. Παρακαλώ τους υπευθύνους, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χριστοφόρο, π. Χ. Ελλέ και π. Κ. Χατζή να φροντίσουν ώστε, χρησιμοποιούντες τον Οδηγό Ιερέως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και προσθέτοντες και άλλα χρήσιμα πράγματα, τελικά να γίνει ο Οδηγός Ιερέως και μετά την έγκρισή του να εκδοθεί σε μικρό βιβλίο.

Γράφω τα ανωτέρω, με την ελπίδα ότι όλοι σας, μηδενός εξαιρουμένου, θα φροντίσετε να πραγματοποιηθούν. Σας έχω πολλές φορές ειπεί, ότι οι ιερείς της Ιεράς μας Μητρόπολης, διακρίνονται, και χωρίς να θέλω να κάνω συγκρίσεις, είναι πολύ καλοί. Αναμένω όμως,
όλοι μας να γινόμαστε καλύτεροι καθημερινά. Εύχομαι και προσεύχομαι, ο Θεός που μας
χαρίζει τον καινούριο χρόνο, να μας βοηθήσει να πράττομε καθημερινά το καθήκον μας
“ως κατ’ενώπιον Θεού”, ώστε ημείς οι ίδιοι να βρισκόμαστε στον δρόμο της μετανοίας και
σωτηρίας, το πλοίο της Εκκλησίας να οδηγείται σωστά και οι άνθρωποί μας να σώζονται.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ