Σεπτέμβριος 2015

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους
Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων
Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες,
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων
και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικῆς Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)

«Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου»
(Έξοδος κ΄10)

Μητροπολίτη Σωτηρίου

O Θεός είναι ο δότης του χρόνου. Ο χρόνος είναι κτήμα του Θεού. Ο Θεός μας δίδει το χρόνο ή καλύτερα μας νοικιάζει τον χρόνο. Εμείς είμαστε οι νοικιαστές του χρόνου του Θεού. Σαν νοικιαστές, ο Θεός περιμένει να κάνομε καλή δουλειά και να αποδώσομε και σε Εκείνον το ενοίκιο. Ένα μέρος του ενοικίου που ζητάει ο Θεός, είναι να αφιερώνομε την Κυριακή, δηλαδή μία ημέρα την εβδομάδα στον ίδιο τον Θεό. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός από εγωισμό ή φιλαυτία. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Το κάνει αυτό για το καλό το δικό μας.

Καλλιεργώντας το αμπέλι του Θεού, δηλαδή τον χρόνο, και δίδοντας την Κυριακή στον ίδιο τον Θεό, από τη μια μεριά αναπαυόμαστε, από την άλλη ωφελούμαστε πνευματικά. Για τον λόγο αυτό, το σύνθημά μας «Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου» στην ουσία μας λέγει ότι, την Κυριακή πρέπει να αναπαυόμαστε. Να εκκλησιαζόμαστε οικογενειακά, παππούδες, γονείς, παιδιά, εγγόνια. Να κάνομε καλές πράξεις και έργα. Με αυτό τον τρόπο βρισκόμαστε στην οδό της σωτηρίας που οδηγεί στην ένωσή μας με τον Θεό.

Ας σκεφθούμε ξανά, ότι τον χρόνο μας τον νοικιάζει ο Θεός. Είναι στο χέρι του Θεού να σταματήσει αυτό το νοίκιασμα του χρόνου. Δηλαδή να μας πάρει από τον κόσμο αυτό. Σκεπτόμενοι όλα αυτά, πρέπει να καταλάβομε ότι το συμφέρον μας είναι να αποδίδομε το ενοίκιο στον Θεό, χρησιμοποιώντας την ημέρα της Κυριακής ακριβώς για τους σκοπούς που ορίζει ο Θεός.

Εύχομαι ο καινούριος εκκλησιαστικός χρόνος, που ξανοίγεται μπροστά μας να είναι ευλογημένος από τον Θεό και μεις ως καλοί ενοικιαστές, να αποδίδομε το ενοίκιο στον Θεό, χρησιμοποιώντας την Κυριακή για τους άγιους σκοπούς. Στον νέο εκκλησιαστικό χρόνο να είμαστε κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή, οικογενειακά στην Εκκλησία. Να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού και να ζούμε πνευματικά.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

September 2015

“The Sabbath of the Lord Your God”
(Exodus 20:10)

By Metropolitan Sotirios

God is the giver of time. Time is the property of God. God gives us this time – or stated a better way – God rents out this time to each of us. We are all tenants and stewards of God’s time. As tenants, God waits and expects us to make good use of this time by rendering to Him the portion of what is owed to Him. The portion of time that we owe to God, and what He specifically asks of us, is to dedicate every Sunday – one day out of the week – to Him personally. God does not ask this out of egotism or selfishness, for He is beyond this and has no need for anything. He asks this from us: not for Himself, but for our own good.

Cultivating the vineyard of God – meaning the time that He gives us to live on this earth – and by dedicating every Sunday to the Lord our God, we derive many benefits. On the one hand, we are allowed to rest from our labours and on the other, we benefit spiritually. For this reason, our theme – “The Sabbath of the Lord your God” – in reality means that we must take this day off to rest; to attend Church as a family, worshiping God all together: grandparents, parents, children, and grandchildren. We must also do good works and acts of mercy. In this way, we will be on the way that leads to salvation and our union with God.

Let us remember again that the time that God gives us to live on this earth is not ours, but is rented out to us. It is up to God as to how long He will rent out this time to us. For He determines the day we enter this life and the day when our time will run out and are called to exit this life. Thinking about all this, we should understand that it is to our advantage to render this portion of time to God, using the day of Sunday for the purposes stipulated by God.

I pray that the new Ecclesiastical Year which opens before us is richly blessed by God. May we, as good tenants, render to God that good portion He expects from each one of us. Let us keep the Lord’s Day Holy by using it for holy purposes. In this new Ecclesiastical Year that opens before us, let us strive to be in Church every Sunday and every major feast day, together with our families. Let us do the works of God and live a spiritual life dedicated to Him.

With fatherly love and blessings,

Metropolitan Archbishop Sotirios

Head of the Greek Orthodox Church in Canada