Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, το Πολιτιστικό Κέντρο (3840 Finch Ave. East, Toronto) της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά, µετατράπηκε σε κλινική εµβολιασµού για τον ιό COVID-19.

Σε στενή συνεργασία µε αξιωµατούχους της δηµόσιας υγείας από το Scarborough Health Network (SHN), καθώς και από το Carefirst Seniors and Community Services Association (µια οµάδα επαγγελµατιών ιατρικής και εθελοντών), το Πολιτιστικό Κέντρο (το οποίο διατέθηκε δωρεάν) µετετράπη σε προσωρινή κλινική εµβολιασµού.

Χιλιάδες άνθρωποι περίµεναν από νωρίς το πρωί για να πάρουν σειρά για τον εµβολιασµό τους. Εν μέσω τεράστιας ζήτησης, η έκτακτη κλινική για οκτώ ώρες χορήγησε περισσότερα από 1.000 εµβόλια σε κατοίκους, φοιτητές και εργαζόµενους της περιοχής.

Η απόφαση για τη λήψη εµβολίου COVID-19 βοηθά στην προσωπική προστασία µας από τον θανατηφόρο ιό, αλλά είναι επίσης µια πράξη χριστιανικής αγάπης και ενότητας προς τους συνανθρώπους µας. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια ασφαλή κοινωνία όπου ο COVID-19 µπορεί να ηττηθεί και η αίσθηση της κανονικότητας να επιστρέψει στη ζωή µας µε στενούς δεσµούς µε την οικογένεια, τους φίλους και τους γείτονές µας.

Εκτιµούµε τη δουλειά και την προσπάθεια των υπαλλήλων του SHN και της Carefirst να επιτύχει το έργο της η έκτακτη αυτή κλινική. Η Ι. Αρχιεπισκοπή εκφράζει επίσης την ευγνωµοσύνη της στον Βουλευτή της Επαρχίας Οντάριο Άρη Babikian (Scarborough-Agincourt), ο οποίος πρώτος εισηγήθηκε την πρόταση αυτή και είναι σταθερός υποστηρικτής της Εκκλησίας στον Καναδά, συµπεριλαµβανοµένης της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Αγίου Νικολάου, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Φιλοπτώχου Αδελφότητας και όλων των εθελοντών για τη συμβολή τους στην περιοχή και του Άρχοντα του Οικουµενικού Πατριαρχείου Ευάγγελου Σωτηρόπουλου που βοήθησε στην οργάνωση αυτού του έργου.

Με τη βοήθεια του Θεού, την προστασία της Παναγίας και τις µεσιτείες των Αγίων Αποστόλων – τη µνήµη των οποίων γιορτάζουµε σήµερα – µπορούµε και θα ξεπεράσουµε την πανδηµία COVID-19.

Archdiocese Hosts COVID-19 Vaccine Pop-Up Clinic at its Cultural Centre in Toronto

On Wednesday, June 30, 2021, the Cultural Centre of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada (located at 3840 Finch Ave. E. in Toronto) was transformed into a COVID-19 vaccine pop-up clinic.

In close collaboration and partnership with public health officials from the Scarborough Health Network (SHN), as well as Carefirst Seniors and Community Services Association, a team of medical professionals and volunteers converted the Cultural Centre (which was donated free of charge) into a temporary vaccination clinic.

Thousands of people lined-up in the early morning to receive a vaccination appointment. While there was overwhelming demand, the eight-hour pop-up clinic administered more than 1,000 vaccines to local residents, students, and workers.

The decision to receive a COVID-19 vaccine helps to protect oneself against the deadly virus, but it is also an act of Christian love for — and unity towards — our fellow brothers and sisters. In this way, we can create a safe society where COVID-19 is defeated and a sense of normalcy returns where we have enjoyable engagement with our family, friends, and neighbours.

We appreciate the work and effort made by officials from the SHN and from Carefirst to make the pop-up clinic such a success. The Archdiocese also extends its gratitude to MPP Aris Babikian (Scarborough—Agincourt), who first made the proposal for this initiative and who is a steadfast supporter of the Church in Canada, including the St. Nicholas Greek Orthodox Community in his local riding; as well as the President and Executive Council of the Parish Community, the Philoptochos, together with Archon Evagelos Sotiropoulos who helped to facilitate this project.

With the Lord’s help, the Protection of the Most-Holy Theotokos, and the intercessions of the Holy Apostles – whom we commemorate today – we can and will overcome the COVID-19 pandemic.