30 Νοεµβρίου 2020

Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταµένους, Εντιµοτάτους Προέδρους και Αξιότιµα Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους Αδελφότητες και Νεολαία των Κοινοτήτων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

Αγαπητοί εν Κυρίω,

Kορωνοϊός, Χριστούγεννα και Θεία Κοινωνία Επίθεση ο κορωνοϊός. Αντεπίθεση εµείς.

Ο κορωνοϊός µας έκανε µεγάλη επίθεση. Κατάφερε σχεδόν να µας κλείσει τις εκκλησίες. Θείες Λειτουργίες µε δέκα (10) ή είκοσι πέντε (25) χριστιανούς. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν πρέπει να µείνουµε µε σταυρωµένα τα χέρια. Πρέπει να περάσουµε στην αντεπίθεση και να πως:

Δυο φορές στο παρελθόν σας έγραψα να ιδείτε ακριβώς τις βαπτίσεις, τους γάµους και τις κηδείες που έχετε κάνει στην εκκλησιά σας τα δέκα (10) τελευταία χρόνια. Να κάνετε καταλόγους µε ονόµατα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Να επικοινωνείτε µε τους χριστιανούς τακτικά. Αυτή η επικοινωνία χρειάζεται τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έρχονται τα Χριστούγεννα και οι χριστιανοί µας µένουν ακοινώνητοι. Αυτό θέλει ο σατανάς. Να µην του περάσει. Να ο τρόπος που δεν θα του περάσει.

Οργανώστε την Κοινότητά σας. Ιερεύς, Διοικητικό Συµβούλιο, Φιλόπτωχος Αδελφότητα και προπαντός η Νεολαία. Όλοι µαζί, µία οµάδα στην αντεπίθεση εναντίον του κορωνοϊού.

Γράψτε ηλεκτρονικά. Τηλεφωνήστε. Επικοινωνήστε προσωπικά. Γνωρίστε τους χριστιανούς σας. Αυτό δεν είπε ο Χριστός; «Ο ποιµήν ο καλός γνωρίζει τα πρόβατα κατ’ όνοµα. Πηγαίνει και βρίσκει το χαµένο πρόβατο».

Για µας το πρόβατο δεν είναι χαµένο. Ο σατανάς µε τον κορωνοϊό κατάφεραν να µας κλείσουν τις εκκλησίες και να µείνει ο κόσµος χωρίς Θεία Κοινωνία. Είπαµε δεν θα τους περάσει.

Κάνετε ένα πρόγραµµα. Κάνετε περισσότερες Θείες Λειτουργίες µέσα στην εβδοµάδα. Λειτουργήστε το πρωί και κρατήστε την Θεία Κοινωνία. Να καταλύετε την Θεία Κοινωνία την επόµενη ηµέρα, µετά την Θεία Λειτουργία. Καλέστε τους χριστιανούς κατά οικογένειες να έρθουν να κοινωνήσουν. Ορίστε ηµέρα και ώρα. Να µη µείνει κανείς χριστιανός, από τώρα µέχρι τα Χριστούγεννα, χωρίς να κοινωνήσει. Στο χέρι σας είναι. Εξαρτάται από την καλή οργάνωση στην Κοινότητά σας. Πολλές φορές επικοινωνείτε µε τους χριστιανούς σας για άλλους λόγους. Για να έρχονται στην εκκλησία. Για να φέρουν τα παιδιά τους στο κατηχητικό. Για να γράψουν τα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία. Στη νεολαία. Στις κατασκηνώσεις και τόσα άλλα. «Νυν υπέρ πάντων ο αγών. Η Θεία Κοινωνία είναι η αιώνια ζωή. Είναι φάρµακο αθανασίας. Γι’ αυτό δεν πρέπει να µείνει κανείς ακοινώνητος.

Μερικοί θα πείτε. Είναι πολλοί χριστιανοί. Δεν θα τα καταφέρουµε. Λάθος κάνετε. Η διπλανή σας Κοινότητα είναι µικρότερη. Φωνάξτε τους να σας βοηθήσουν. Το ίδιο δεν έκανε ο Πέτρος; Υπάκουσε στον Χριστό. Έριξε το δίχτυ. Γέµισε η βάρκα ψάρια και κόντευε να βυθιστεί. Τότε φώναξε τους άλλους ψαράδες. Φωνάξτε κι εσείς για βοήθεια. Μία είναι η Εκκλησία. Είναι µία οικογένεια. Πόσες φορές το έχω ειπεί;

Γνωρίστε τους χριστιανούς σας. Καλέστε τους κατά οικογένεια να κοινωνήσουν. Θα είναι αυτά τα καλύτερα Χριστούγεννα. Θα κατατροπωθεί ο σατανάς. Δεν θα κερδίσει ο κορωνοϊός.

Αδελφοί Επίσκοποι και ιερείς, τώρα είναι η ευκαιρία. Μη φεισθούµε κόπου και χρόνου. Με πραγµατική θέληση και σωστή οργάνωση θα κερδίσουµε τον πόλεµο. Να µη µείνει κανείς χριστιανός ακοινώνητος τούτα τα Χριστούγεννα. Σας εύχοµαι καλή επιτυχία. Καλή αντάµωση στο κοινό ποτήριο. Καλά Χριστούγεννα. Να είναι αυτά τα πιο ευλογηµένα Χριστούγεννα.

Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


November 30, 2020

Right Reverend Bishops, Reverend Parish Priests, Honourable Presidents and Esteemed Members of the Boards of Directors, Members of the Philoptochos Societies and Youth Members of the Communities of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada

Beloved in the Lord,

Coronavirus, Christmas and Holy Communion: The Coronavirus Attacks. We Counterattack.

The coronavirus severely attacked us. It almost managed to close the doors of our churches. Divine Liturgies with only ten (10) or twenty-five (25) Christians are allowed. It is very difficult. We should not accept it. We must go on the offensive and this is how:

Twice in the past I had requested in writing that you closely examine the baptisms, weddings and funerals you have done in your church in the last ten (10) years. You need to make lists of names, addresses, telephone numbers, and email addresses.

You need to communicate with Christians regularly. This communication is needed now more than ever. Christmas is coming and our Christians must not remain without Holy Communion. This is what Satan wants. Let it not come to pass. Here is the way in which it will not come to pass.

Organize your Community. Priest, Board of Directors, Philoptochos Society and above all the Youth: all together you must work as a team in the spiritual offensive against the coronavirus.

Write to your parishioners online. Call them. Contact with them in person. Meet your Christians. Did not Christ say that: “The good shepherd knows the sheep by name. He goes and finds the lost sheep?”

For us the sheep is not lost. Satan with the coronavirus managed to close our churches and to leave the people without Holy Communion. But like we said, we will not let this come to pass.

Devise a plan. Conduct more Divine Liturgies during the week. Liturgize in the morning and keep Holy Communion available. Consume the remaining Consecrated Gifts the next day, after the Divine Liturgy. Invite Christians one family at a time to come and receive Communion. Schedule a day and time. No Christian, from now until Christmas, should remain without receiving Holy Communion. It is in your hands. It depends on how you organize your Community. On many occasions you communicate with your Christians for other reasons: to attend church services, to bring their children to Sunday school, to enroll their children in Greek school, to organize the youth, and the camps and so much more. But this is the mother of all battles. Because Holy Communion is eternal life. It is medicine of immortality. This is why no one should remain without Holy Communion.

Some will say: there are so many Christians, how will we succeed? You are wrong. If your neighboring Community is smaller, ask them to help you. Did not Peter do the same? He obeyed Christ. He threw down the net. The boat filled with so many fish and was about to sink. Then he called out to the other fishermen. Call out for help as well. The Church is One. We are One Family. How many times have I said that?

Get to know your Christians. Invite them one family at a time to receive Holy Communion. This will be the best Christmas ever. Satan will be defeated. The coronavirus will not win.

My Brother Bishops and Priests, now is the time. Do not consider the effort and the time that may be required. With true willpower and proper organization, we will win the war. Let not one Christian remain without Holy Communion this Christmas. I wish you great success. Until we meet again in the Common Chalice. Merry Christmas. May this be the most blessed Feast of the Nativity.

With fatherly love and blessings,

Archbishop Sotirios of Canada

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA