Ετήσια Πνευματική Σύναξη Ιερέων της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Συνήλθε στην πρώτη, μετά την πανδημία, ετήσια Πνευματική του Σύναξη ο Ιερός Κλήρος του Καναδά υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου στο Kingston, Οντάριο από την Τρίτη 4 Οκτωβρίου μέχρι την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022.

Την πρώτη ημέρα ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος έκανε την εναρκτήρια ομιλία με θέμα « Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συμφέρει» (Α’ Κορ. 6,12). Κατόπιν παρουσίασε τους δέκα (10) νέους κληρικούς που απέκτησε η Ι. Αρχιεπισκοπή τα τελευταία τρία χρόνια.

Πέντε (5) κληρικοί εισηγήθησαν τα κάτωθι θέματα:

1. «Η επίδραση της πανδημίας στη ζωή της Εκκλησίας, του κλήρου και του λαού»: επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας.
2. «Ο ιερέας ως εξομολόγος»: π. Παναγιώτης Αυγερόπουλος.
3. «Η διακονία της νεολαίας στην εποχή μετά την πανδημία»: επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος.
4. «Η εκκλησιαστική συνείδηση του ιερέα και τα καθήκοντά του»: π. Φώτιος Τσάμης.
5. «Η διακονία στον εκκοσμικευμένο, πλουραλιστικό και πολυθρησκευτικό Καναδά»: π. Τιμολέων Πράττας.

Η κάθε μέρα άρχιζε με Όρθρο και την Τρίτη το βράδυ τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου Kingston. Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και συνελειτούργησαν οι επίσκοποι, Πατάρων κ. Αθηναγόρας, Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος και όλοι οι ιερείς. Ήταν μία Θεία Λειτουργία ιστορική. Θα μείνει αξέχαστη. Μετά τη Θεία Λειτουργία η Κοινότης του Kingston με Ιερατικώς Προϊστάμενο τον π. Ευδόκιμο Μαθιουδάκη παρέθεσε δείπνο για όλους. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος παρουσίασε στην Κοινότητα όλους τους ιερείς από το Vancouver του Ειρηνικού Ωκεανού μέχρι το Halifax του Ατλαντικού Ωκεανού. Την Πέμπτη το πρωί εψάλλη παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Οι εισηγητές παρουσίασαν γραπτή εισήγηση στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Το κάθε θέμα συζητήθηκε διεξοδικά με συμμετοχή όλων των ιερέων και ελήφθησαν βασικές και συνετές αποφάσεις, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή.

Τη συζήτηση διεύθυνε όλες τις ημέρες ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Η συμμετοχή των ιερέων ήταν καθολική.

Η ετήσια Πνευματική Σύναξη των Ιερέων έκλεισε με τη φήμη του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποίοι έψαλαν ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος και όλοι οι κληρικοί.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος δήλωσε: «Είμαι ευτυχής, διότι στον Καναδά έχομε καλούς ιερείς. Η Εκκλησία μας προοδεύει. Δέχεται πλούσια τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Όλοι μας ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον Πανάγαθο Θεό. Προσεύχομαι και παρακαλώ να εργασθούμε όλοι με ζήλο Θεού αυτή την εκκλησιαστική χρονιά και υγιείς να ανταμωθούμε ξανά στην Πνευματική μας ετήσια Σύναξη το έτος 2023».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΝΑΔΑ
7 Οκτωβρίου 2022

Annual Spiritual Retreat of the Clergymen of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada

The Clergymen of Canada under the spiritual guidance of Archbishop Sotirios convened its first, post-pandemic, annual Spiritual Assembly in Kingston, Ontario from Tuesday, October 4 to Thursday, October 6, 2022.

On the first day Archbishop Sotirios gave the opening address on the theme “I can do everything, but not everything is beneficial” (1 Cor. 6:12). In the last three (3) years during the pandemic the Archdiocese had ten (10) new priests and the Archbishop introduced them to the Assembly.

Five (5) clergymen introduced the following themes:

1. “The effect of the pandemic on the life of the Church, the clergy and the people”: Bishop Athenagoras of Patara.
2. “The priest as confessor”: Fr. Panagiotis Avgeropoulos.
3. “Youth ministry in the post-pandemic era”: Bishop Iakovos of Zinoupolis.
4. “The ecclesiastical conscience of the priest and his duties”: Fr. Photios Tsamis.
5. “Ministry in secular, pluralistic and multi-religious Canada”: Fr. Timoleon Prattas.

Each day began with the service of Matins and on Tuesday evening a Divine Liturgy was celebrated at the Koimisis tis Theotokou Church in Kingston. The Divine Liturgy was presided over by Archbishop Sotirios, with the participation of Bishop Athenagoras of Patara, Bishop Iakovos of Zinoupolis and all of the priests. It was an historic Divine Liturgy; it will be unforgettable. After the Divine Liturgy, the Kingston Community led by Fr. Evdokimos Mathioudakis, provided dinner for all. Archbishop Sotirios introduced to the Community all the priests, from Vancouver in the Pacific Ocean to Halifax in the Atlantic Ocean.

The presenters gave a written presentation in Greek and English. Each topic was thoroughly discussed with the participation of all the priests and notable and prudent decisions were made, which will be implemented.

Archbishop Sotirios moderated the discussion throughout the days. All the priests participated at the discussion.

The annual Spiritual Assembly of Priests was a success and closed with Orthodox hymns and prayer. Finally, Archbishop Sotirios and all the clergymen chanted the “fame” of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew.

Archbishop Sotirios declared: “I am happy because in Canada we have good priests. Our Church is progressing. It is richly receiving the grace and blessing of God. All of us give thanks and praise to our Most Holy God. I pray and I hope we all work with God’s zeal this ecclesiastical year and healthy we will meet again at our Spiritual Annual Meeting in the year 2023.”

PRESS RELEASE: GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA
October 7, 2022