Τελευταία Πνευματική Σύναξη Φιλοπτώχων

Εφέτος πραγματοποιήθηκαν τρεις Πνευματικές Συνάξεις των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων. Η πρώτη έγινε στο Μόντρεαλ στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024, η δεύτερη στην περιοχή νοτιοδυτικού Οντάριο (London) στον Ι. Ν. Αγ. Τριάδος, το Σάββατο 6 Απριλίου 2024 και η τρίτη στο Τορόντο στον Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου Βαπτιστή, το Σάββατο 20 Απριλίου 2024.

Ολες οι Πνευματικές Συνάξεις των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σε κάθε Πνευματική Σύναξη έγινε Θ. Λειτουργία με τον Αρχιεπίσκοπο και τους Ιερείς της περιοχής ώρα 9:00-10:30 π.μ. Στη συνέχεια ώρα 10:30- 11:00 π.μ. προσεφέρθη καφές, ώρα 11:00 π.μ. -12:00 μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος με θέμα «Πίστις εστίν ελπιζομένων υπόστασις» Εβρ. 11,1) και αμέσως μετά προσεφέρθη γεύμα για όλους. Μετά το γεύμα μίλησε ο ιερατ. προϊστάμενος κάθε εκκλησίας με θέμα «Η είσοδός μας στη Μ. Τεσσαρακοστή».

Δόξα τω Θεώ μετά τον κορωνοϊό επανήλθαμε στους φυσιολογικούς μας ρυθμούς. Οι Πνευματικές Συνάξεις είχαν, όπως είπαμε, μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε θερμά την πρόεδρο του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά κα Ζωή Βερούτη, όλες τις προέδρους των Φιλοπτώχων των διαφόρων τμημάτων, όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος στις Πνευματικές Συνάξεις, τους αδελφούς Ιερείς και τους υπευθύνους των Κοινοτήτων οι οποίοι βοήθησαν. Προσευχόμαστε και ευχόμαστε όλοι οι χριστιανοί να ζήσουν πνευματικά τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδας και με υγεία και χαρά να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού μας. Καλή Ανάσταση!

Συνεδρίαση Ιερέων Τορόντο και περιχώρων

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 έγινε έκτακτη συνεδρίαση των ιερατ. προϊσταμένων των Κοινοτήτων Τορόντο και Περιχώρων στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή.

Η ημερησία διάταξη είχε τα κάτωθι θέματα:

1) Κληρικολαϊκή
2) Ετήσια Σύναξη Νεολαίας
3) Σύναξη Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων Καναδά
4) Τουρνουά Γκόλφ (Golf Tournament)
5) 25η Επέτειος Θεολογικής Ακαδημίας
6) Τελετή Αποφοίτητης Θεολογικής Ακαδημίας, 10 Μαΐου 2024
7) Πρόγραμμα Ιερατ. Ακολουθιών για τη Μ. Εβδομάδα και το Πάσχα.

Συνεζητήθησαν όλα τα θέματα με πολλή αγάπη καί άριστη κατανόηση και όλοι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επιτυχία όλων αυτών των σκοπών.

Το Golf Tournament, η 25η Επέτειος της Θεολογικής Ακαδημίας (Λεύκωμα) και η τελετή Αποφοίτησης της Θεολογικής Ακαδημίας προβλέπεται να έχουν άριστη συμμετοχή.

Εστάλη επιστολή και προς όλους τους Ιερείς που υπηρετούν στον Καναδά, ώστε να φροντίσουν οι Κοινότητές τους να αντιπροσωπευθούν δεόντως, τόσο στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση, όσο και στη Συνέλευση Νεολαίας και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.

Τελευταία συνεζητήθη η ώρα κατά την οποία θα τελούνται οι εσπερινές Ι. Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας και απεφασίσθη ομόφωνα, ότι θα τελούνται 6:30 μ.μ.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία η συνεδρίαση είχε τη συμμετοχή όλων των Ιερέων. Ευχαριστούμε τους αδελφούς Ιερείς, αλλά και τις Κοινότητες και ευχόμεθα σε όλους Καλό Πάσχα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
23 Απριλίου 2024

Last Spiritual Retreat of the Philoptochos Sisterhoods

This year, three Spiritual Retreats of the Philoptochos Sisterhoods took place. The first one was held in Montreal at the Church of St. Nicholas on Saturday, March 30, 2024; the second one in the southwestern Ontario region (London) at the Church of the Holy Trinity on Saturday, April 6, 2024, and the third one in Toronto at the Church of St. John the Baptist on Saturday, April 20, 2024.

All Spiritual Retreats of the Philoptochos were very successful.

According to the schedule, at each Spiritual Retreat, a Divine Liturgy was celebrated with the Archbishop and the local priests from 9:00-10:30 AM. Following this, from 10:30-11:00 AM, coffee was served, and from 11:00 AM to 12:00 PM, the Archbishop spoke on the topic “Faith is the substance of things hoped for” (Hebrews 11:1), followed immediately by a meal for everyone. After the meal, the priest of each church spoke on the topic “Our entrance into Great Lent.”

Glory be to God, because after the COVID-19 pandemic we are returning to our normal rhythms. The Spiritual Retreats, as we mentioned, were a great success. We warmly thank Mrs. Zoe Veroutis, the President of the Archdiocesan Council of Philoptochos Sisterhood of Canada, all the Presidents of the Philoptochos chapters in various regions, all the members who participated in the Spiritual Retreats, the brother priests, and the community members who assisted. We pray and wish for all Christians to spiritually experience the events of Holy Week and to celebrate the Resurrection of our Christ with health and joy. A blessed Resurrection to all!

Clergy Meeting for the Priests of the Greater Toronto Area

On Monday, April 22, 2024, an extraordinary meeting of the Parish Priests of the Greater Toronto Area took place at our Holy Archdiocese. The agenda included the following topics:

1) Clergy-Laity Assembly
2) Annual MetYouth Assembly
3) Assembly of the Philoptochos Sisterhoods of Canada
4) Golf Tournament
5) 25th Anniversary of the Theological Academy
6) Theological Academy Graduation Day (May 10, 2024)
7) Holy Services schedule for Holy Week and Easter

All topics were discussed with much love and excellent understanding, and everyone will make every effort for the success of all of these goals.

The Golf Tournament, the 25th Anniversary of the Theological Academy (Yearbook), and the Theological Academy’s Graduation Day are expected to have excellent participation.

A letter was sent to all priests serving in Canada, urging their communities to be properly represented at the Clergy-Laity Assembly, the MetYouth Assembly and also the Philoptochos Sisterhood Assembly.

The discussion also covered the time for the evening Holy Week church services, and it was unanimously decided that they should start at 6:30 PM.

As seen in the photo, the meeting had the participation of all priests. We thank the brother priests, as well as the communities, and we wish everyone a Happy Easter.

PRESS RELEASE
Holy Archdiocese of Canada
April 23, 2024