Annual Spiritual Clergy Retreat 1

Έγινε στο Kingston, Ontario, από 2 μέχρι 5 Οκτωβρίου, η ετήσια Πνευματική Σύναξη των Ιερέων του Καναδά. Το γενικό πρόσταγμα του προγράμματος, το είχε ο π. Π. Αυγερόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου των Ιερέων. Το πρόγραμμα ήταν άριστο και πραγματοποιήθηκε με κάθε ακρίβεια. Θερμά συγχαρητήρια εκφράζονται στον π. Π. Αυγερόπουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιερέων.

  • Ομιλίες και εισηγητές

«“Πᾶς οὖν ὅστις ὁµολογήσει ἐν ἐµοὶ ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁµολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔµπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·» (Ματθ. ι΄32) — π. Α. Allain.

Κάθε Kοινότητα μικρογραφία της Ιεράς Μητρόπολης — Μητροπολίτης Σωτήριος.

Ο ιερέας ως λειτουργός και ως κατηχητής: διδάσκοντας τη θ. Λειτουργία και τη λειτουργική ομοιομορφία — π. Ν. Μοστράτος.

Ομολογία πίστεως και νέοι — π. Κ. Χατζής.

Σχέσεις κληρικών και Ιεράς Μητρόπολης — π. Τ. Πράττας.

Χρηματοοικονομική ασφάλεια των κληρικών: προσεγγίσεις και στρατηγικές — π. Π. Ρούγας.

Annual Spiritual Clergy Retreat 2.1

Η κάθε μέρα άρχιζε, στο ξενοδοχείο Travelodge Hotel LaSalle, των αδελφών Καρκούλη, με Όρθρο το πρωί και το βράδυ ετελείωνε με Παράκληση, αλλά την Τρίτη 3/10/17 έγινε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου Kingston, όπου προέστη ο Μητροπολίτης Σωτήριος και συνελειτούργησαν οι σαρανταένα (41) ιερείς, που έλαβαν μέρος στη Πνευματική Σύναξη. Η Θεία Λειτουργία έγινε με υποδειγματική τάξη και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Πράγματι ανέβαζε στους ουρανούς. Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν οι ευλαβείς χριστιανοί της Κοινότητος του Kingston.

Μετά την Θεία Λειτουργία, η Κοινότης του Kingston παρέθεσε θαυμάσιο δείπνο για τους ιερείς, αλλά και για όλους που εκκλησιάστηκαν. Ευχαριστούμε την Κοινότητα Kingston, τον Ιερατικώς Προϊστάμενο, π. Ματθαίο Penney και τον πρόεδρο κ. Δ. Σενή. Όπως κάθε χρόνο, οι ιερείς μετά το δείπνο έψαλλαν εκκλησιαστικούς ύμνους και εθνοχριστιανικά τραγούδια, υπό την διεύθυνση του π. Ο. Δρόσσου.

Οι εισηγητές παρουσίασαν τα θέματα άριστα και η συζήτηση υπό την πνευματική καθοδήγηση του Μητροπολίτη Σωτηρίου, έγινε κατά υποδειγματικό τρόπο. Χωρίς καμία αμφιβολία η πνευματική αυτή Σύναξη των Ιερέων Καναδά, ήταν η καλύτερη και η πνευματικότερη.

Στην αρχή και στο τέλος της Πνευματικής αυτής Σύναξης, ο Μητροπολίτης Σωτήριος έδωκε κατευθυντήριες γραμμές και πνευματικές συμβουλές. Όλοι έμειναν ικανοποιημένοι και εδοξολόγησαν τον Θεό. Ο Μητροπολίτης Σωτήριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την ευαρέσκεια της Εκκλησίας μας προς όλους τους ιερείς μας και ιδιαίτερα για το έργο το οποίο επιτελούν στις Κοινότητές μας ανά τον αχανή Καναδά. Παρεκάλεσε, όλοι να προσεύχονται για τον ίδιο και την Εκκλησία μας, καθώς και εκείνος διεβεβαίωσε ότι κάθε πρωί και κάθε βράδυ στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής στο διαμέρισμά του, προσεύχεται για όλους.

Annual Spiritual Clergy Retreat of our Holy Metropolis

Annual Spiritual Clergy Retreat 3

The Annual Spiritual Clergy Retreat of the Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada) took place from October 2 — 5, 2017, in Kingston, Ontario. The retreat was organized by Fr. P. Avgeropoulos, President of the Presbyters Council. There was an excellent program, which was flawlessly executed. Warmest congratulations to Fr. P. Avgeropoulos and the Executive of the Presbyters Council.

  • Speakers and Presentations

“Whoever confesses Me before men, him will I also confess before My Father who is in Heaven” (Matthew 10:32) — Fr. Α. Allain.

Every Community as a microcosm of our Holy Metropolis — Metropolitan Sotirios.

The Priest as liturgist and catechist: Teaching the Divine Liturgy and liturgical uniformity — Fr. Ν. Mostratos.

Confession of Faith and Youth — Fr. C. Chatzis.

Clergy Relations with the Holy Metropolis — Fr. T. Prattas.

Clergy Financial Security: Winning Approaches and Strategies — Fr. P. Rougas.

Every day began with Matins at the Travelodge Hotel LaSalle, owned by the Karkoulis brothers, and concluded with Paraklesis. On Tuesday, October 3rd, however, the Divine Liturgy was celebrated at Koimisis Greek Orthodox Church in Kingston, where Metropolitan Sotirios celebrated the Divine Liturgy with forty-one (41) priests, who participated in the Spiritual Retreat. The Divine Liturgy was celebrated with exemplary order and Byzantine majesty. It truly ascended all who attended to the Heavens; pious faithful from the Community of Kingston also participated in the Divine Liturgy.

Following the Divine Liturgy, the Community of Kingston served a magnificent dinner to all of the clergy and parishioners who attended the Divine Liturgy. We thank the Community of Kingston, the Parish Priest, Fr. Matthew Penney, and the Community President, D. Sennis. As is traditional each year, church hymns and Greek songs were sung under the direction of Fr. O. Drossos.

The speakers presented excellently on their topics. The discussion which followed each topic, under the spiritual guidance of Metropolitan Sotirios, was conducted in an exemplary manner. Without a doubt, this Clergy Retreat was the best and the most spiritual.

At the start and end of this Spiritual Clergy Retreat, Metropolitan Sotirios offered directives and spiritual advice. Everyone was pleased, glorifying God. Metropolitan Sotirios expressed the gratitude of the Church to all our priests, especially those who work in our parishes across the vast expanse of Canada. He asked all to pray for him and the Church, as he confirmed that he prays at the chapel of the Life-Giving Font in his apartment every morning and evening for all.

Annual Spiritual Clergy Retreat 4