Η Ιερά Μητρόπολη Τορόντο, αγόρασε κατασκηνωτικούς χώρους (έκταση 84 στρεµµάτων, πάνω σε µία ωραιοτάτη λίµνη, µε 17 κτιρία), αντί του ποσού του ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων δολαρίων($1.778.000) το οποίο επλήρωσε τοις µετρητοίς.

Ο οργανισµός Hellenic Heritage Foundation (Ελληνική Κληρονοµιά), προσέφερε για το σκοπό αυτό στην Ι.Μητρόπολη διακόσιες πενήντα χιλιάδες δολάρια ($250.000) και τον ευχαριστούµε θερµά.

Τα κτίρια της κατασκήνωσης είναι θερµαινόµενα και η κατασκήνωση µπορεί να λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Επίσης, στους κατασκηνωτικούς αυτούς χώρους µπορούν να γίνονται πνευµατικές συνάξεις και άλλα συνέδρια. Στους κατασκηνωτικούς αυτούς χώρους δύνανται να διανυκτερεύουν περισσότερα από 250 άτοµα. Εκτός από τους κοιτώνες, έχει αίθουσα συνεδριάσεων για περίπου 250 άτοµα και αίθουσα φαγητού για περίπου 200 άτοµα.

Ο Αγιασµός ετελέσθη από τον Μητροπολίτη Σωτήριο µε την συµµετοχή του Επισκόπου Χριστοφόρου και τριάντα ενός (31) ιερέων από τις επαρχίες του Ontario και του Quebec. Στην τελετή του Αγιασµού συµµετείχαν επίσης, ο πρόεδρος του οργανισµού Hellenic Heritage Foundation (Ελληνική Κληρονοµιά), κ. Γεώργιος Ράιος, ο κ. Ιωάννης Δαγώνας, µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, η πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά κα Ευθυµία Κουτσούγερα µε µέλη του προεδρείου και ο κ. Γιάννης Λιαγκάκης, πρόεδρος της Κοινότητας Markham.

Στην οµιλία του ο Μητροπολίτης Σωτήριος µεταξύ άλλων είπε, ότι σκοπός της Ι.Μητρόπολης είναι να καταστήσει τους κατασκηνωτικούς αυτούς χώρους ζωντανό ελληνικό χωριό και µάλιστα να φθάσει στο σηµείο, ώστε όλες οι εκδηλώσεις της Ι. Μητρόπολης να γίνονται εκεί, συµπεριλαµβανοµένης και της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης.