Συνελεύσεις I. Αρχιεπισκοπής Καναδά
1. Κοινοτήτων 2. Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων 3. Νεολαίας
Μεγάλη συμμετοχή. Άριστα αποτελέσματα

Στην πόλη του St. Catharines που είναι δίπλα από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, ύστερα από πέντε (5) χρόνια λόγω του κορωνοϊού, έγιναν οι Συνελεύσεις της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά από την Παρασκευή, 28 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 στο ξενοδοχείο Holiday Inn, του οποίου ιδιοκτήτες είναι οι πέντε (5) αδελφοί Νιτσόπουλοι.

Ο Καναδάς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σε έκταση μετά την Ρωσία. Είναι εβδομήντα έξι (76) φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Σε όλη αυτή την αχανή χώρα ζουν περίπου τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ελληνορθόδοξοι. Είναι οργανωμένοι σε εβδομήντα οκτώ (78) Κοινότητες υπό την αιγίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Οι εξήντα τρεις (63) Κοινότητες είναι κανονικές Κοινότητες με ιερ. προϊστάμενο, διοικητικό συμβούλιο και όλες τις άλλες οργανώσεις. Οι δέκα πέντε (15) Κοινότητες είναι ιεραποστολικές. Αυτό σημαίνει, ότι έχουν πολύ λίγες οικογένειες. Είναι οργανωμένες σαν Κοινότητες, αλλά δεν έχουν ιερείς. Εξυπηρετούνται από διπλανούς ιερείς.

Από τις ελληνορθόδοξες Κοινότητές μας έλαβαν μέρος στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση εκατόν δέκα επτά (117) αντιπρόσωποι συμπεριλαμβανομένων των ιερέων. Από τα Φιλόπτωχα Τμήματα έλαβαν μέρος ενενήντα δύο (92) αντιπρόσωποι και από τη Νεολαία έλαβαν μέρος εκατόν πενήντα πέντε (155) νέοι και νέες.

Από τους ανωτέρω αριθμούς φαίνεται η ικανοποιητική συμμετοχή στις Συνελεύσεις μας. Το σπουδαιότερο όμως είναι, ότι όλες αυτές οι συνελεύσεις ήταν άριστα οργανωμένες και δημιουργικές.

Οι Συνελεύσεις άρχιζαν και τελείωναν με Ι. Ακολουθίες. Ετελέσθησαν τέσσερις (4) Θ. Λειτουργίες προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Σωτήριου. Στις τρεις (3) εξ αυτών έλαβαν μέρος τρεις (3) ιερείς. Στην τέταρτη Θ. Λειτουργία, η οποία έγινε στον Ι. Ν. Αγ. Αικατερίνης, St. Catharines προεξάρχοντος του Αρχιεπ. Σωτηρίου, έλαβε μέρος ο Θεοφ. Επίσκοπος Κεράμων κ. Βαρθολομαίος (ο Θεοφ. Επίσκοπος Πατάρων λόγω ασθενείας δεν ήταν παρών) και σαράντα τέσσερις (44) ιερείς. Ο Ι. Ναός κατάμεστος από τους αντιπροσώπους των Συνελεύσεων και των ευλαβών χριστιανών της περιοχής.

Υπεύθυνοι για τη Συνέλευση της Νεολαίας εκτός από το προεδρείο τους, ήσαν ο π. Τιμολέων Πράττας και ο π. Νικόδημος Κοντογιωργάκης.

Στις εργασίες των συνεδριάσεων της Φιλοπτώχου Αδελφότητας και των Κοινοτήτων προήδρευσε όπως πάντοτε ο Αρχιεπ. Σωτήριος. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος πιστεύει και κηρύττει πάντοτε, ότι η εκκλησία είναι οικογένεια και πρέπει να ενεργεί με το πνεύμα πραγματικής ελληνοχριστιανικής οικογένειας. Αυτό είναι το πνεύμα το οποίο επεκράτησε σε όλες τις Συνελεύσεις καθ΄όλη τη διάρκειά τους. Πρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων είναι η κα Ζωή Βερούτη.

Απόδειξη της καλής συνεργασίας και του αρίστου πνεύματος το οποίο επεκράτησε είναι το εξής: Επί του παρόντος οι μισθοί των ιερέων αρχίζουν από εξήντα δύο χιλιάδες δολ. ($62.000) ετησίως και αυξάνονται κατά χίλια δολάρια ($1.000) τον χρόνο. Στη Συνέλευση των Κοινοτήτων ο Αρχιεπ. Σωτήριος πρότεινε να αρχίζουν οι μισθοί των ιερέων, λόγω της ακρίβειας η οποία επικρατεί, από εξήντα πέντε χιλιάδες δολάρια ($65.000) ή εξήντα οκτώ χιλιάδες δολάρια ($68.000) και να αυξάνονται χίλια δολάρια ($1.000) ετησίως μέχρι δέκα (10) χρόνια. Ο πρόεδρος της Κοινότητας της Οttawa -της πρωτεύουσας του Καναδά, κ. Βανικιώτης πήρε το λόγο και έκαμε πρόταση να αυξηθούνν οι μισθοί των ιερέων των Κοινοτήτων και να αρχίζουν με το ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων δολαρίων ($68.000) ετησίως. Η πρόταση δευτερώθηκε. Συζητήθηκε και ψηφίσθηκε ομόφωνα. Αυτό αποδεικνύει το πνεύμα το οποίο επεκράτησε.

Υπήρξε και συνεδρίαση Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου με καλή συμμετοχή και αρίστη επιτυχία.

Το σύνθημα της χρονιάς ήταν: «Έστιν δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις» (Εβρ. 1:11) και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος μας απέστειλε εμπνευσμένο μήνυμα το οποίο διαβάστηκε ελληνιστί και αγγλιστί.

Ευχαριστίες εκφράζονται στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Αγ. Αικατερίνης η οποία: α) Φρόντισε και μέσα στο ξενοδοχείο έγινε εκκλησάκι. β) Ανέλαβε και στον Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης έγιναν δύο μεγάλες Θ. Λειτουργίες. γ) Οργάνωσε τρία επίσημα γεύματα-δείπνα με εκατοντάδες συνδαιτυμόνες και ανέλαβε όλα τα έξοδα. Όλα ήσαν πλούσια και άψογα. Εκφράζουμε την αγάπη μας, τον θαυμασμό μας και τις ευχαριστίες μας για την τόσο καλά οργανωμένη Κοινότητα της Αγ. Αικατερίνης.

Όλες οι Συνεδριάσεις άρχιζαν και τελείωναν με προσευχή. Στο τέλος των συνεδριάσεων (Νεολαίας, Φιλοπτώχων και Κοινοτήτων) εψάλετο πάντοτε η φήμη του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ο Αρχιεπ. Σωτήριος εκφράζει τις ευχαριστίες του και την ευγνωμοσύνη του σε όλες και όλους τους συνέδρους. Εκ μέρους όλων ευγνωμονεί τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη για το εμπνευσμένο του μήνυμα. Με πολλή πίστη και ταπείνωση, εκ μέρους όλων ευχαριστεί και δοξάζει τον Τρισάγιο Τριαδικό Θεό για τις πολλές Του ευλογίες προς όλες τις Κοινότητές μας, τους ελληνορθοδόξους του Καναδά, αλλά και των Συνελεύσεών μας.

Ζήσαμε όλοι μαζί ημέρες ευλογημένες, τις οποίες δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Δόξα τω Θεώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
4 Ιουλίου 2024

Clergy Laity Assembly of the Holy Archdiocese of Canada
1. Communities 2. Philoptochos Sisterhood 3. MetYouth
Great participation. Excellent results.

In the city of St. Catharine’s, which neighbours Niagara Falls, the Clergy Laity Assembly of the Holy Archdiocese of Canada was held from Friday, June 28th to Wednesday, July 3rd, 2024, at the Holiday Inn Hotel, which is owned by the five Nitsopoulos brothers. This was the first Clergy Laity Assembly in five years because of the COVID-19 pandemic.

Canada is the second largest country by area after Russia, being seventy-six times larger than Greece. Approximately 350,000 Greek Orthodox Christians live in this vast country. They are organized into 78 Communities under the auspices of our Archdiocese. Sixty-three are regular Communities with a Parish Priest, Council, and all other supporting organizations. Fifteen are organized as missionary communities, which means they have few families without a full-time priest but instead are served by neighbouring clergy.

From our Greek Orthodox Communities, 117 representatives, including priests, participated in the Clergy-Laity Assembly. Ninety-two representatives participated from the Philoptochos Chapters, and 155 young men and women participated from MetYouth.

These numbers highlight the satisfactory participation in our Assemblies; however, the most important point is that all assemblies were excellently organized and creative.

The Assemblies began and ended with Holy Services. Four Divine Liturgies were celebrated, led by Archbishop Sotirios, with three priests concelebrating in three of them; the fourth Divine Liturgy, which took place at the Church of St. Catherine’s, was led by Archbishop Sotirios, with the participation of Bishop Bartholomew of Kerama (Bishop Athenagoras of Patara was absent due to illness) along with 44 clergymen. The parish was filled with delegates from the Assemblies and devout Christians from the area.

The MetYouth Assembly was led by Fr. Timoleon Prattas and Fr. Nikodimos Kontogiorgakis.

Archbishop Sotirios presided over the sessions of the Philoptochos Sisterhood and the Communities, as always. Archbishop Sotirios believes and always preaches that the Church is a family and should act with the spirit of a true Hellenic-Christian family. This spirit prevailed in all the Assemblies throughout their duration. The President of the Archdiocesan Council of Philoptochos Sisterhood is Mrs. Zoe Veroutis.

An example of the wonderful cooperation and excellent spirit is the following: currently, the annualy salary of priests begin at $62,000 and increase by $1,000 per year. In the Communities Assembly, Archbishop Sotirios proposed that due to the prevailing inflation, priests’ salaries should start at $65,000 or $68,000 and increase by $1,000 annually for up to 10 years. Mr. Vanikiotis, President of the Ottawa Community – the capital of Canada – took to the floor and proposed that Priests’ salaries in Communities should start at $68,000 annually. The proposal was seconded, discussed, and unanimously voted upon. This shows the spirit that prevailed.

There was also a meeting of the Ecumenical Patriarchate Archons in Canada with good participation and excellent success.

The theme of the year was: “Faith is the substance of things hoped for” (Heb. 1:11), and His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew sent us an inspired message which was read in both Greek and English.

Sincere appreciation and thanksgiving are expressed to the Greek Orthodox Community of St. Catherine who: a) arranged for a chapel to be set up in the hotel. b) undertook to organize two major Divine Liturgies at the Church of St. Catherine. c) organized three official meals-dinners with hundreds of attendees and covered all expenses – everything was bountiful and impeccable. We express our love, admiration, and thanks for the well-organized Community of St. Catherine.

All the sessions began and ended with prayer. At the end of the sessions (MetYouth, Philoptochos, and Communities), the polychronion of His All-Holiness our Ecumenical Patriarch Bartholomew was always chanted.

Archbishop Sotirios expresses his thanks and gratitude to all the delegates. On behalf of all, he expressed gratitude to His All-Holiness our Ecumenical Patriarch for his inspired message. With much faith and humility, on behalf of all, he thanked and glorified the Triune God for His many blessings to all our Communities, the Orthodox Greeks of Canada, and our Assemblies.

We all experienced blessed days together, which we will never forget. Glory be to God.

PRESS RELEASE
From the Office of the Holy Archdiocese of Canada
July 4, 2024